şükela:  tümü | bugün soru sor
20 entry daha
 • herkes tarih üzerinden gidip bir şekilde yönlendirilen ve milliyetçilik ile islamı birbirine geçirmek için aynı zamanda yeri geldiğinde günümüzde olduğu gibi bunu kullanmak için hep depoda veya mahzende bekletilen kitap düşünceleri olmuştur.

  her şeyden önce türkler diye bir kavram yoktur. türk boyları diye bir kavram vardır.
  türkleri bir çatı altında toplama fikri binlerce yıldır vardır fakat gerek inanış gerekse inanış farkları bunları engellemiştir.

  bir zamanlar roma-vatikan'ın yaptığı haçlı seferleri gibi tüm hristiyan halkını bir çatı altında toplamak gibi bir şeydir.

  fakat bilmediğiniz çok önemli tarihi belgeler var ve benim işim bu olduğu için detaylandırmadan birşeyler anlatmak isterim.

  anadolu beylikleri ve islami düşünceleri ne yazık ki tc. de bilinmemekte.
  ki sonradan yazılan tüm kitaplar öncesinin de neredeyse osmanlı beyliğinin yönetimi şeklinde yorumlanıp algı yaratılmaya çalışılmıştır.

  500 kadırgalık ilk haçlı seferini püskürten beylik aydınoğlu beyliği dir.
  tarih kitapları osmanlı diye geçer. neden ?
  sebebi açık geçmişte de olduğu gibi türk halkı islamiyeti kabul etmiş olsa bile kendi gelenekleriyle birlikte harmanlamış ve birçok tarikat ve düşüncenin ortaya çıkmasına ön ayak olmuştur.
  osmanlı beyliği ve birkaç beylik sünni inancını kabul ederken, diğer belikler şii inancından doğan çok çeşitli bilime ve gelişmeye olanak tanıyan dinleri tercih etmişlerdir. bu da bize salt çoğunluğun sünni olmadığını gösterir.
  bu çıkarım islam aleminin %80-90'ını oluşturan sünnilerin türk beylikleri ve uygarlıkları arasında %10-20'si civarı bir çoğunluğa tekabül etmekteydi.
  bu da bize göstermektedir ki türkler müslüman olsalar dahi kendi geleneklerini, yobazlaşmayı, bağnazlaşmayı, teokrasiyi reddettikleri anlamıdır.
  araplar ile anlaşabilen ve onlar gibi düşünen osmanlı beyliği bunun göstergesidir.
  tarih kitaplarının aksine osmanlı beyliğinin bilim ve diğer tüm gelişmeleri taklit ettiği görülmektedir.
  mimariyi; batı anadolu beyliklerinden,
  denizciliği; batı ve güney anadolu beyliklerinden,
  bilimi; doğu,batı ve güney anadolu beyliklerinden taklit ettiğini görmekteyiz.

  türk beylikleri sünni inancı red edip şii inancının birçok geleneğini devam ettirmesine olanak tanımasından dolayı şii inancına sıcak bakmış, fakat günümüzde ve geçmişte olduğu gibi savaşın ve barbarlığın dininin olmaması gibi yok olma seviyesine gerilemiştir.
  bahsetmek istediğim başlığın yanlış açıldığı, dönem ne olursa olsun günümüz de dahil müslümanlığın ve türklüğün bir çatı altında toplanmasının mümkün olmadığıdır.
  sebebini yukarda kısa ve basit anlatmaya çalıştım.
  hangi müslümanlık, hangi türklük ?
  unutmamak gerekir ki arap halkı mimariyi ve doğa bilgisini türklerden kopyalamıştır.
  cami kavramı türklerin diğer hristiyan mimarlara yaptırdığı bir bina olarak islam alemine girmiştir.
  gerek plan gerek diğer unsurları bakımından kiliselerinin kopyasıdır.
  fakat osmanlı dışında heryeri camii ile dolduran bir başka beylik yoktur.
  selçuklu sarayları, kudüs islami yapıları ve osmanlının elinin değmediği tüm beylik yapılarına bakıldığı takdirde geçmiş ile olan bağın kopmadığını görürüz.
  beyliklerin ve osmanlıların yapıları karşılaştırıldığında her şey ortadadır zaten.
  osmanlı ve birkaç boyunduruk beylikte kentlerde 5 camiye 1 medrese düşer.
  fakat diğer beyliklerde bu durum tam tersidir. 5 medreseye 1 cami düşmekte.

  basit bir başlık gibi açılmış fakat 3-5 tarihi bilgi vermek ile bu kavramın açıklanamayacağını anlatmak istedim.

  köle kavramı türkleri kapsamamakta. birkaç türk boyunu kapsamakta ki onlar da sonradan tüm türk aleminin içine sıçmıştır. (bknz. osmanlı)
60 entry daha