şükela:  tümü | bugün
25 entry daha
 • 11 yıl başbakanlığı, 3 yıldır da devam eden cumhurbaşkanlığı süresince recep tayyip erdoğan’ın gerek siyasi literatüre, gerekse günlük yaşantımıza da kattığı, en sık kullandığı kelimeleri ve erdoğan’a göre anlamlarıyla “erdoğan sözlüğü”nü oluşturuyoruz.

  haberin orijinali ve videosu için: https://haber.140journos.com/…-sozlugu-5a68b82c39cb

  a
  algı operasyonu
  toplumun tamamında ya da bir kesiminde seçilmiş hükümete ve cumhurbaşkanına dair olumsuz ve yanlış kanaat oluşturmak, kışkırtmak ve buna yönelik gerçekleştirilen bilinçli manipülasyonları işaret etmek için kullanılan ifade. belirtisiz isim tamlaması.

  adam gibi/madam gibi
  siyasi sınırlar dahilindeki mücadelede takınılabilecek iki farklı tavrı belirten, erkeğe ‘güvenilir’, kadına ‘güvenilmez’ sıfatını atfedip erkek gibi olmayı olumlayan kıyas.

  b
  benim milletim
  türkiye cumhuriyeti milletinden bahsederken kullanılan sahiplenici ifade.

  biz
  ak parti seçmenleri, ak parti teşkilatı, ideolojisi ve iktidarına destek olan kişi, kurum ve kuruluşları işaret etmek için kullanılan ifade. zamir.

  bunlar
  ak parti seçmenleri, ak parti teşkilatı, ideolojisi ve iktidarının dışında kalan kişi, kurum ve kuruluşları işaret etmek için kullanılan ifade. zamir.

  büyük oyun
  türkiye cumhuriyeti devleti ve hükümetinin bekasına ve türkiye’nin milli çıkarlarına tehdit oluşturduğu ifade edilen dış güçler tarafından kurgulanan kapsamlı ve uzun erimli plan. bu plan ile devlet yönetiminin anti-demokratik yollarla değiştirilerek devletin güçsüzleştirilmesinin hedeflendiği varsayılmaktadır. sıfat tamlaması.

  büyük resim
  türkiye cumhuriyeti devleti ve hükümetinin bekasına ve türkiye’nin milli çıkarlarına tehdit oluşturduğu ifade edilen iç ve dış güçler arasındaki ilişki ağı. sıfat tamlaması.

  ç
  çapulcu
  düzene aykırı davranışlarda bulunan kişi ya da gruplara yönelik kullanılan küçümseyici bir ifade. isim.

  d
  daniskası olmak
  farklı siyasi aktörler tarafından üstlenilen gündem başlıklarıyla ilgili konumu ifade etmek için kullanılan, ‘en önde gideni’, ‘âlâsı’ anlamına gelen söz öbeği. fiil.

  dava
  içselleştirilen siyasi başlangıç noktası, istikamet ve ülkü belirtilirken kullanılan ifade. isim.

  e
  en kalbî
  mitingler ve kamuya açık konuşmalardaki hitabet esnasında samimiyet vurgusunu artırmak amacıyla kullanılan sıfat.

  eyy!
  mitingler ve kamuya açık konuşmalarda rakiplere ve siyasi muhaliflere yönelik en sık kullanılan seslenme biçimi. nida. ünlem.

  f
  faiz lobisi
  yüklü döviz alım-satımı yaparak türkiye ekonomisi üzerinden faiz geliri elde etmek için, türkiye’yi istikrarsızlaştırması hedeflenen sokak eylemlerinin arkasında bulunan kişi, kurum ya da kuruluşlar. belirtisiz isim tamlaması.

  fıtrat
  bir davanın, yolun, sürecin ya da mesleğin içinde barındırdığı, kaçınılmaz olan, olumlu ve olumsuz tüm sonuçları anlatan ifade. isim.

  g
  gazi mustafa kemal
  türkiye cumhuriyeti’nin kurucusu ve 1. cumhurbaşkanı olan mustafa kemal atatürk’ten bahsederken kullanılan ifade. isim.

  h
  hamdolsun
  mitingler ve kamuya açık konuşmalarda gururla edilen şükür ifadesi.

  haşhaşi
  şii hasan sabbah’ın kurucusu olduğu, tarihte ilk suikasti gerçekleştiren intihar eylemcilerini ifade etmek amacıyla kullanılan, fethullah gülen’in yöneticisi olduğu terör örgütüne dair yapılan benzetme.

  hizmetkar
  ak parti’nin milletle kurduğu ilişki türü. bu ifade, dini referanslar içerir ve tebaayla kurulan ilişkide alçak gönüllülüğü gösterir. isim.

  i
  ihanet şebekesi
  17–25 aralık 2013 ve sonrasındaki dönemde gülen cemaati ile ak parti’nin ilişkilerinin bozulmasından sonra amerika birleşik devletleri’nin pennsylvania eyaletinde ikamet eden fethullah gülen’i ve gülen cemaati ile ilişkili kimseleri işaret etmek için kullanılan ad aktarması. belirtisiz isim tamlaması.

  ileri demokrasi
  ak parti iktidarı altında türkiye demokrasisinin önündeki engellerin aşılarak getirildiği nokta. demokrasinin, hukukun, adaletin, hak ve özgürlüklerin çıtasının yükseltilmesi. sıfat tamlaması.

  inşallah
  “allah dilerse”, “allah kısmet ederse” anlamlarına gelen dilek. ünlem.

  istikrar
  ak parti’nin tek başına iktidarı ile özdeşleştirilen, oluşturulan siyasi ve ekonomik düzenin kararlı şekilde devam etmesi durumu.

  k
  kardeşlerim
  mitingler ve kamuya açık konuşmalarda kullanılan selamlama hitabı.
  belirli bir etnik ya da dini grup arasında özellikle işaret edilen kesim.

  kimse kusura bakmasın
  siyasi bir tartışma içerisinde bulunulan kişi, kurum ya da kuruluşa yapılacak eleştirilerin öncesinde kullanılan söz.

  külliyen
  büsbütün, tamamı ile. sıfat.

  m
  manidar
  güncel siyasete yansıyan olay ve açıklamaların gizli ve ince bir anlam taşıdığını belirtmek için kullanılan ifade. sıfat.

  marjinal
  siyasi görüş, düşünce ve yaşam tarzıyla anaakımdan ayrılan kişi, kurum ve kuruluşlara yönelik ifade. uç, radikal. sıfat.

  maşa
  türkiye cumhuriyeti devleti ve hükümetinin bekasına tehdit oluşturan iç ya da dış güçlerle işbirliği içine giren ve bu güçlerin hedeflerine ulaşmalarına aracılık eden kişi, kurum ya da kuruluşlar. isim.

  mes’ele
  ‘mesele’ kelimesinin hitabetteki vurgusunu artırmak amacıyla başvurduğu telaffuz biçimi ile ifade edilmiş hali. isim.

  millî
  türkiye cumhuriyeti devletine, devletin ideolojisine, türkiye toplumunun gelenek-göreneklerine ve coğrafyasına uygun özellikleri taşıyan. sıfat.

  milli irade
  demokratik cumhuriyeti oluşturan temel yapı taşı. siyasi anlamda gücün kutsal ve meşru yegane kaynağı. sıfat tamlaması.

  monşer
  türkiye cumhuriyeti milletini siyaseten tanıyamayan, batılı ve elitist yaşam tarzları nedeniyle halktan kopuk olan figürlere yönelik kullanılan ifade. isim.

  muhabbetle
  mitingler ve kamuya açık konuşmalarda veda edilen topluluk için dilenen neşe ve selam ifadesi.

  n
  noktasında
  hitabet ve demeç verilirken ‘hakkında’, ‘konusunda’ anlamında kullanılan, uzun cümlelerde duraksama yapmaksızın konuşmaya devam edebilmeyi sağlayan çok işlevli kelime.

  o
  okyanus ötesi
  gülen cemaati ile ak parti arasında iyi ilişkilerin sürdüğü dönemde 2010 referandumu’nun kazanılmasından sonra fethullah gülen’in ikamet ettiği amerika birleşik devletleri’nin pennsylvania eyaletini işaret etmek için kullanılan ad aktarması. belirtisiz isim tamlaması.

  p
  paralel devlet yapılanması
  devletin içerisinde oluşturulan ve kanunlardan bağımsız olarak farklı bir emir-komuta zinciri, hedef ve önceliklere sahip organizasyon ağı. fethullah gülen’in yöneticisi olduğu terör örgütüyle ilgili yargı sürecine ismini veren ifade. sıfat tamlaması.

  pensilvanya
  17–25 aralık 2013'ten sonra gülen cemaati ile ak parti’nin ilişkilerinin bozulmasından sonra fethullah gülen’i işaret etmek için kullanılan, gülen’in ikamet ettiği amerika birleşik devletleri eyaleti. isim.

  pensilvanya’daki zat
  17–25 aralık 2013'ten sonra gülen cemaati ile ak parti’nin ilişkilerinin bozulmasından sonra amerika birleşik devletleri’nin pennsylvania eyaletinde ikamet eden fethullah gülen’i işaret etmek için kullanılan ad aktarması. sıfat tamlaması.

  provokasyon
  belirli kişiler veya çıkar grupları tarafından yapılan kasıtlı tahrik, kışkırtma, eylem. isim.

  s
  sandık
  demokratik yönetimlerde seçmenin kararının tespit edildiği, siyasi anlamda sahip olunan gücün kaynağını teşkil eden yer, simge. milli iradenin tecelligahı. isim.

  sen kimsin ya
  siyasi rakiplere ve muhataplara yönelik kullanılan sitem ve küçümseme ifadesi. soru cümlesi.

  suretiyle
  yolu ile, biçimi ile. zarf.

  ş
  şehadet şerbeti
  türkiye cumhuriyeti devleti ya da hükümetinin bekasına yönelik saldırılar veya devlet yöneticilerinin siyasi idealleri doğrultusunda alınan kararların doğrudan ya da dolaylı bir neticesi olarak hayatını kaybeden güvenlik görevlisi ya da sivil kimselerin içtiği varsayılan, sonunda şehitlik mertebesinin olduğu ölüm için kullanılan şiirsel ifade. belirtisiz isim tamlaması.

  şer odakları
  türkiye cumhuriyeti devleti, hükümeti ve demokrasisine karşı kötülükler yapmak gayesi ve faaliyeti içinde olan birtakım iç ve dış güçler. belirtisiz isim tamlaması.

  t
  teğet geçmek
  iki farklı geometrik cismin birbirlerine yalnızca bir noktadan temas ettiklerinde oluşan geometrik durumdan türetilen, iki öznenin veya durumun birbirlerine yalnızca bir noktada, sınırlı süreli temas etmesi ve etkilemesi durumu. fiil.

  ters mıknatıslanma
  iki farklı kavramın bir arada olmasının mükün olmadığı durumları ifade ederken kullanılan bilimsel iddia.

  ü
  üç-beş
  siyaseten çoğunlukta olmayan kesimler tarafından gündeme getirilen ve kamuoyunun genel görüşünü yansıtmadığı düşünülen olay ve durumları nicellik üzerinden tarif ederken kullanılan azımsama ifadesi.

  üst akıl
  türkiye cumhuriyeti devleti ve hükümetine karşı birtakım iç ve dış güçlerin oluşturduğu varsayılan ittifak. bu ittifakın, ‘büyük oyun’ aracılığıyla türkiye’nin milli çıkarlarına zarar verdiği ve stratejik olarak çıkarlarına aykırı olan isimlerin siyaset sahnesinden kaldırılması için faaliyetlerde bulunduğu farz edilir. sıfat tamlaması.

  v
  velev ki
  siyaseten süregelen bir yaklaşıma ve konjonktüre karşı konum belirtilirken kullanılan, ‘öyle olsa bile’ anlamını taşıyan ve öncesinde kullanılan örneği geçersizlikle itham eden bağlaç.

  vesayet
  türkiye cumhuriyeti’nin parlamenter demokratik sistemi içerisinde, seçilmiş hükümetin tasarrufu dışında yönetici ve yönlendirici güce sahip kişi, kurum ve kuruluşlar. isim.

  y
  yeni türkiye
  milli iradenin güçlü bir devlet ve mutlak bir iktidar ile vücut bulduğu türkiye cumhuriyeti ideali. bölgesinde ve dünyada siyaseten güçlü, kendi siyasi geleceğini iç ve dış güçlerin yönlendirmesiyle değil, seçilmiş hükümeti ile tayin eden, eski türkiye’nin sahip olduğu özelliklerden ve her türlü vesayetten arındırılmış olma. sıfat tamlaması.

  yerli
  türkiye cumhuriyeti’ne, türkiye toplumuna, türkiye’de geçerli gelenek-göreneklere ve türkiye coğrafyasına uygun, türkiye’ye dair özellikleri taşıyan. sıfat.

  z
  zihniyet
  düşünce tarzı, yaşayış ve davranış biçimini anlatan ifade. isim.

  farklı telaffuzları
  ypg [vay piğ ci]
  chp [ce ha pe]
  mhp [me ha pe]
  esad [esed]
  ışid [deaş]
  imf [ay em ef]
69 entry daha