şükela:  tümü | bugün
3 entry daha
 • bu isveçlilerin bilgisayar oyunlarında da ne kadar a$mı$ yaratıklar olduğunu anlamamızı sağlayan oyun. hoi1'den bu yana o kadar çok geli$tirmi$lerki kendilerini... beklediğimden fazlasını buldum ve oynuyorum diyebilirim.

  ilk oyunda çoğu ki$inin gözünü korkutan karma$ık teknoloji bölümü çok çok hafifletilmi$. $ukela olmu$. önce hangi alanda teknoloji geli$tirmek istediğimizi seçiyoruz; kara kuvvetleri diyelim. sonra neyi hakkında geli$tirmek istediğimizi seçiyoruz; buna da '42 yılının mekanize piyade birlikleri diyelim. son olarakta bu ara$tırma-geli$tirmeyi yapacak ekibi seçiyoruz (piyadelerle genellikle mauser ilgileniyor almanya'da). bu kadar basit! hoi1'de hem zor hem de görsellik açısından pek tatmin edici olmayan bu bölüm belkide sava$ ve strateji kararlarınızı aldığınız haritadan sonra en çok zevki alacağınız yer olacak.

  birim üretme bölümü ise hoi1 kadar kolay. teknoloji sayesinde geli$tirdiğiniz birimler buraya dü$üyor ve siz tek tık ile istediğiniz tür biriminizi sava$a hazırlamaya ba$lıyorsunuz. yalnız belirtmeden geçemeyeceğim, burada da taptaze bir yenilik var. "brigade attachment" olayı. bu ne demek mi? mesela 1941 model bir piyade tümeniniz var diyelim. birim üretmeye gelip brigade attachment'a girdiğimizde kar$ımıza uçak savar, anti tank, polis ve daha nice sava$ içerisinde tümeninize ili$tirebileceğiniz birlikler demek brigade attachment $eysi. buna da bir iki örnek verelim. mesela bir piyade tümenine uçak savar, anti tank, mühendis veya topçu birliği ili$tirmenizi öneririm. eğer bir panzer tümeniyse, yapacağınız i$ ve tümeninizin bulunduğu ko$ullara göre bir mühendis, panzerjager veya sturmgeschütz tarzı savunmaya yönelik zırhlı araçlar i$inizi görebilir. tabii daha seçenek çok bunlara oynadıkça karar vereceksinizdir zaten.

  diplomasi ekranımız ise pek hanım hanımcık kar$ımıza çıkıyor. her$ey gayet basit, temiz. ülkeniz ve yöneticileriniz, diğer ülkeler ve yöneticilerle ilgili bilgileri bulabilmenin yanı sıra, sava$ ilan etme, ticaret anla$maları, askeri yardım yollama gibi ve daha bir çok olayı buradan halledeceksiniz.

  birazda oyun içi anılarım ve ai'den bahsetmek istiyorum*.

  22 haziran 1941 campaigninde almanya olarak, normal zorluk seviyesi, hırçın agresif modda oyuna ba$ladım. tarihle ilgilenenlerin bileceği gibi bu tarih, sovyetler birliğinin i$galine ba$landığı tarihtir. önce bir güzel tümen komutanlarımı yerlerine atatıktan sonra ba$ladım stalin'in topraklarına dalmaya. kar$ımdaki her $ehirde en az 8-9 tümenle konu$lanmı$ sovyet birlikleri vardı. ben genellikle bunlara 10-12 tümen arası alman kuvveti ile saldırı ve çevre $ehirlerdeki 1-2 tümenin destek ate$iyle kar$ılık verdim. kendimi doğu cephesine kaptırmamdan dolayı olacak ki, ingilizler ikide bir yunanistan ve çevresine birlik çıkarıyorlardı. temizlemeleri için musollini'ye güvendim ancak tarih yine kendini yazdı ve dallama italyanlar 1 tümenden olu$an ingilizlere yenile yenile bulgaristan'a çekilmeye ba$ladı. herneyse efendim, bu ingilizleri sovyet i$galim boyunca bulgar-romen-macar ve bir alman dağcı tümeniyle topraklarımdan uzak tutmayı ba$ardım. tarih 1941 kasım idi ve bu seferde tarihi ben yeniden yazmı$tım. stalingrad ve moskova'yı yoğun çarpı$malar sonunda dü$ürmü$, güneydoğu'da bakü'ye kadar inmi$, leningrad'ıda hem finliler hem de sovyetlere kar$ı çarpı$arak ele geçirmi$tim. finlilerin sovyetlere yenilmesi ve kuklaları olmalarından dolayıda tüm finlandiya'yı i$gal etmek zorunda kaldım böylece. 1941 kasım'dan, 1942 mayıs'a kadar sovyetler en büyğk $ehirleri dü$melerine rağmen sava$maya devam ettiler. ancak japonya'nında asya'da sovyet i$galine ba$laması ve sovyetlerin ellerinde çok az sağlam birlik kalmasından dolayı stalin yalvara yalvara ayağıma geldi ve barı$ teklif etti. aslında kabul etmeyecektim ama hem oyun içi ülke halkının ayaklanmaması ve bana saygılarını yitirmemeleri için kabul ettim. ayrıca daha britanya'nın i$galine hazırlanmam gerekiyordu.

  doğu cephesini bol$eviklerden temizleyip, bir kaç tümeni sınırlarımı korumaları için bırakdıktan sonra. yıl 1942 eylül olmu$, teknoloji olayında baya ilerlemi$ ve tümenlerimi upgrade olayına girmi$tim. bu upgrade olayı yava$ yava$ devam ederken, ingilizler norveç'e küçük küçük çıkarmalar yapmaya ba$ladılar ancak waffen ss nord tümenim onlara geçit vermedi. tarih $u an ekim 1942 ve britanya i$gali için çıkarma birlikleri in$aa halinde...

  i$te hearts of iron tarihi sanal olsada tarihi yeniden yazabileceğiniz ve bunu yaparkende ne birisini gerçekten incitip ne de incineceğiniz bir oyun.
72 entry daha