şükela:  tümü | bugün sorunsallar (1)
690 entry daha
 • feminizm sözcüğü ilk kez fransa’da 1837 yılında kullanılmıştır. 1890’lı yıllarda o zamana kadar kullanılagelen kadıncılık yani womanism teriminin yerini alarak ingilizce’ye geçmiştir.

  feminizm terimini ilk kez kadin hakları akımını betimlemek için kullanan kişi ise 1872’de fransiz yazar alexandre dumas olmuştur.

  feminizm kadın hareketlerinin gelişimine ve ilgi alanlarının yüzyıllar içinde değişimine paralel farklı anlamlar kazanmıştır. michel’in robert sözlüğü’nden alıntıladığına göre sözcük “kadınların toplum içindeki rolünü ve haklarını genişletmeyi öngören bir doktrin” olarak tanımlanmaktadır.

  benzer bir tanımı başka bir yazar da vermektedir: “feminizm, cinslerin (kadın ve erkeğin) eşitliği kuramına dayanan ve kadınlara eşit haklar isteyen bir akımdır.”

  watkins’e göre de feminizm “kadınların birer insan olarak tüm haklarını talep etmesi!”dir

  sözcüğün yeni anlamlar içeren farklı tanımlarını ise şöyle sıralayabiliriz:

  "feminizm, erkeklere kamusal alanın –iş, spor, savaş, hükümet- sorumluluğunu verirken, kadınları ev içinde ücretsiz çalışmaya, yani köleliğe mahkum eden, aile hayatının bütün yükünü onların sırtına bindiren toplumsal iş bölümünün sorgulanmasıdır."

  "kadınları aşağı, bağımlı, ikincil konumda tutan bütün iktidar yapılarına, yasalara, geleneklere başkaldırılmasıdır." , "haklarını kazanmak için hep birlikte mücadele veren kadınlardır."
1074 entry daha