şükela:  tümü | bugün
10 entry daha
 • şu "yuf", yani 15. bendi ile her zaman kendisine hayran kalacağım şair. özellikle ikinci beyit;

  yuf hârına dehrin gül-i gülzârına hem yuf
  ağyârına yuf yâr-ı cefâkârına hem yuf

  çün ehl-i vücudün yeri sahrâ-yi ademdir
  yuf kaafile vü kaafile-sâlârına hem yuf

  zî-kıymet olunca nidelim câh ü celâli
  yuf anı satan dûna hırîdârına hem yuf

  ârif ki ola müdbir ü nâdân ola mukbil
  ikbâline yuf âlemin idbârına hem yuf

  çarh-ı feleğin sa'dine vü nahsine lâ'net
  kevkeblerinin sâbit ü seyyârına hem yuf

  çün oldu harâm ehl-i hak a dünya vü ukba
  cehd eyle ne ukbâ ola hâtırda ne dünyâ
3 entry daha