şükela:  tümü | bugün
23 entry daha
  • içindeki yunanca daimon kelimesi "talih meleği, şans, mutluluk getiren" anlamlarına gelmektedir. "eu-" öneki "iyi" anlamına gelmektedir. kelime, "iyi talih getiren, mutluluk sağlayan" anlamlarına evrilmiştir.

    eudaimonia sıklıkla hedonizm ile kiyaslanmakta ve hedonizm'den farklı bir haz ve mutluluğu temsil etmektedir. hedonizm basitçe kendini anlık zevklerle tatmin etme, acıdan uzak durma mantığını taşırken eudaimonia ömür boyu edinilmesi gereken nihai ve çok daha kapsamlı bir mutluluğa işaret eder. aristo'ya göre tam potansiyelini kullanan insanın erişmesi gereken nokta eudaimonia'dır. bu da kendini gerçekleştirme sonrası kendini aşma (bkz: self-transcendence) ile mümkündür. hümanist akımın savunucuları (maslow, rogers vs.) da hayatın anlamını bulmanın insanın sonsuz mutluluğunun temel noktası olduğunu kanıksamışlardır. dinlerin temel mantığı da aslında aşkınlık üzerinedir. örneğin islam'daki "kemale erme" süreci aslında eudaimonia'nın tam karşılığıdır. benzer şekilde nirvana da eudaimonia ile ciddi benzerlik taşır.

    eudaimonia gerçek mutluluğu aramak ve ona ulaşmaya çalışmaktır. insan tam anlamıyla potansiyelini kullanabilip, kendini aşarsa bunu başarabilir.
23 entry daha