*

şükela:  tümü | bugün
4 entry daha
 • avukat kimliklerinin, bankacılık işlemlerinde resmi kimlik olarak kabul edilmemesine dayanak teşkil eden suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkında yönetmelikte 14.12.2017 tarihinde yapılan değişiklik ile, avukatlık kimliğinin resmi kimlik sayılmasında engel olan düzenleme kaldırılmıştır. ilgili değişiklik ile, metinde geçen ve banka işlemlerinde kimlik tespiti için kullanılabilecek belgeler olarak belirtilen "nüfus cüzdanı, ehliyet ve pasaport" ibarelerinin yanına “ile üzerinde t.c. kimlik numarası bulunan ve özel kanunlarında resmi kimlik hükmünde olduğu açıkça belirtilen kimlik belgeleri” ibaresi eklenmiştir.

  karar sayısı : 2017/10938
  ekli “suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik”in yürürlüğe konulması; maliye bakanlığının 13/10/2017 tarihli ve 25025 sayılı yazısı üzerine, 5549 sayılı suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanunun 27 nci maddesine göre. bakanlar kurulu’nca 30/10/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

  ilgili yönetmelik artık şu şekildedir:
  <<suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
  madde 1- 10/12/2007 tarihli ve 2007/13012 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe konulan suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkında yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine “pasaport” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile üzerinde t.c. kimlik numarası bulunan ve özel kanunlarında resmi kimlik hükmünde olduğu açıkça belirtilen kimlik belgeleri” ibaresi eklenmiştir.
  madde 2- bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  madde 3- bu yönetmelik hükümlerini maliye bakanı yürütür.>>

  http://www.istanbulbarosu.org.tr/…ik-niteliğindedir
2 entry daha