şükela:  tümü | bugün soru sor
  • türk dinî mûsikisinde tekke mûsikisine ait bir form.

    “topluca okunan ilâhi” anlamına gelir. mevleviyye ve bektaşiyye dışındaki tarikatlara ait tekkelerde kelime-i tevhid zikrinden sonra ism-i celâl zikrine geçilmeden önceki arada okunurdu.

    cumhur ilâhilerini diğerlerinden ayıran en önemli özellik, bu ilâhilerin hazır bulunanlar tarafından birlikte okunmasıdır. güfteleri tanınmış mutasavvıf şairlerin manzumelerinden seçilmiştir. devr-i hindî usulündeki çok az istisnaları dışında hep evsat usulü ile ölçülmüşlerdir. esasında tekkelere mahsus olan cumhur ilâhilerinin nâdiren bazı dinî merasimler münasebetiyle camilerde ve sarayda huzûr-ı hümâyunda okunduğu da olmuştur.

    tdv islam ansiklopedisi'nde ilgili maddeyi yazmış olan nuri özcan'dan (cilt: 8, sayfa: 94) alıntıdır.
1 entry daha