şükela:  tümü | bugün
1 entry daha
 • pirimidin sentezi :

  pirimidin bazı pürinlerden farklı olarak riboz parçası ilave olmadan önce sentezlenir.

  sentezdeki ilk reaksiyon da glutamin, co2 ve 2atp ile reaksiyona girerek karbamoil fosfat oluşturur.

  bu reaksiyon üre döngüsünün ilk reaksiyonuna benzemekle birlikte, pirimidin sentezinde, azot glutamin tarafından sağlanır ve karbamoil fosfat sentetaz ıı tarafından katalizlenen reaksiyon ile sitozolde gerçekleşir.

  bu reaksiyon utp tarafından inhibe, prpp tarafından aktive edilir.

  daha sonra tüm aspartat molekülü karbamoil fosfata katılır ve molekül kapanarak bir halka yapısı oluşur.
  gerçekleşen oksidasyon ile orotat elde edilir.

  yani önce halka olan oratat elde edilir.daha sonra bundan tıpkı pürindeki salvage gibi prpp ile ump elde edilir.ump daha sonra ctp ve tmp'ye döner.

  d-ump'den timidilat sentaz ile tmp elde edilir.burada her seferinde tetrahidrofolat dihidrofolat'a dönüşür.
  dna çift zincirli olduğu için adenin kadar timin olmak zorundadır.

  timidilat sentaz çok spesifik bir inhibisyon noktasıdır.burada 5-flurourasil inhibe eder.5-fu d-ump'nin yapısal analoğudur.timidilat sentaz'ın yarışmalı inhibitörüdür.

  pürinlerden adenin ve guanin folat'a ihtiyaç duyarken, pirimidinlerden ise timidilat ihtiyaç duyar.burada da dihidrofolat'ı tekrar tetrahidrofolat'a çeviren dihidrofolat redüktaz enzimi görev alır.metotreksat ta bu enz.'in inhibitörüdür.

  methotreksat ,aminopterin ,trimethoprim bunlar folat agonistleridirler ve dihidrofolat redüktaz'ı inhibe ederler.
3 entry daha