şükela:  tümü | bugün soru sor
 • hani kralın sağında olanlar var ya... işte sağcılar onlar oluyor. onlara gelenekçi deniyor aslında. mevcut toplumsal, ekonomik, siyasal düzenin devamından yana olanlar. mutlu olanlar.

  solcular da ilerlemeciler, değişimciler ya da kendi sevdikleri isimle devrimciler. bir zamanlar burjuvalar solcuydu. feodal sağcılarla mücadele ediyorlardı. sonra iktidar ellerine geçince sağcı oldular. günümüzde hala burjuva dünyasında yaşadığımız için liberaller sağcı.

  ataerkil toplum düzeninin ve değerlerinin devamını savunan muhafazakarlar da sağcı.

  bunların evliliğine yeni sağ deniyor. bunlar aslında kürtaj ve çok ulusluluk gibi konularda çok anlaşamazlar. fakat her türlü devrimci düşünceye karşı duruşları ortak sayılır. kimisi kendine sol liberal der. muhafazakarlara giydirir falan.

  bizim toplumumuzda karşılığı olmayan şeyler bunlar aslında.

  edit: ğı

  edit2: milliyetçilik sağcılık ve solculuktan çok farklı bir şey. bir insan liberal milliyetçi, sosyalist milliyetçi ya da muhafazakar milliyetçi olabilir. kendine milliyetçi diyenler bir çok farklı kamptan gelir. milliyetçiliğin sağ-sol skalasında kendini sağda konumlandırması ülkemize dair bir gerçeklik. bunun tam aksi de her zaman mümkündür. milliyetçilik devrimci de olabilir muhafazakar da olabilir. bizim gibi ülkelerde hem sağ hem de sol milliyetçi olduğunu iddia edebilir. üstüne bir kaç tane de milliyetçi parti var görüldüğü üzere. aslında milliyetçilik hemen herkesin yüreğinde hissettiği bir duygu, toplumu birleştiren bir unsurdur. milliyetçilik bir ideoloji gibi sorunlara çözüm getiren bir formülasyon değildir. "ben milliyetçiyim öyleyse serbest piyasa." diyemezsiniz.

  fakat -şahsi tespitim- milliyetçiliğin üzerinde birleştiği nokta köylücülüktür. sağ da olsa sol da olsa milliyetçiler önemli ölçüde köylücüdür. türkü söylemeye, tarıma, tezeğe bayılırlar. bunun da en önemli sebebi zannımca köylüyü milletin asli unsuru, köylülüğü de milliyetin varlığının bir parçası olarak görmeleridir. köy gerçekten homojen olabilir. milliyetçilik köyde daha bir ciğerde hissedilebilir. kentler ve hele de metropoller çok daha kozmopolit ve çok milletli mekanlardır. bir köy çocuğu olarak aslında çok da hoşnut değilim bu ilgiden. zira köyler aslında düşüncenin, ideolojinin, yeniliğin öldüğü mekanlardır. kentlerde doğan düşünceler sonunda köye defnedilir.
62 entry daha