şükela:  tümü | bugün
 • gazete, dergi ve sanal ortamlarda bolca bulabileceğiniz övgü dolu ve abartılı malumat yerine nispeten daha negatif daha ayakları yere basan derlemeyi içeren bilgilerdir:

  1 - osman gazi geleneksel olarak osmanlı devleti'nin ilk hükümdarı olarak kabul edilir. ancak kendisi bir aşiret reisinden farklı bir hayat sürmedi. iki kez evlendiğini biliyoruz. ilk eşi, şeyh edebalı adında yarı şaman yarı sufi bir bilgenin kızıdır. ilk kanı da o akıtmıştır. mehmet neşri den öğrendiğimize göre amcası dündar bey iktidarda olmak ister, beyliğin kendi hakkı olduğunu ileri sürer. neşri, dündar'ı bizzat osman gazi nin okla katlettiğini yazar. ahmet cevdet paşa ve uzunçarşılı da aynı şeyi yazar. halil inalcık dahi bu fikirdedir. ancak hanedan kanı akıtmama geleneğine göre bu öldürme şekli çelişkili görünüyor. orta asya'dan gelen töreye göre hanedan mensupları yay kirişi ve sicimle boğulurdu.
  osman gazi'ye kara osman da denirmiş. esmer, kara kaşlı ve kara gözlü olduğu için

  - orhan gazi.oğlu süleyman'ın ani ölümüne çok üzüldüğü söylenir. torunlarının yediği haltları görse herhalde yuh falan, derdi. bilemiyoruz. bir diğer oğlu halil de cenevizlilere esir düşmüştür. uzun boylu bir adammış. gözler ela tabi ki de. genetik olarak yüzde doksan beşi öyle. 37 uzun yıl hükümdar olmuş, fırtınalı hayattan sonra ömrünün son demlerinde bir durgunluğun içine girmiştir. hayatında hep başarı var, öyle olunca işin ilginç tarafı kalmıyor haliyle. velhasıl sıkı bir devlet adamı ve asker olduğu kesin.

  - orhan gazi'nin oğlu murat hüdavendigar ın iki erkek kardeşi daha vardır ama hikayeleri bilinmiyor. murat'ın onları saf dışı bıraktığı üzerinde bir suskunluk perdesi bulunur. ancak 1. murat oğlu savcı bey'den bir darbe girişimine uğrar. savcı ile bizans şehzadesi prens andronikos, bu iki kafadar babalarını tahttan indirmek için plan yapar. ama başarılı olamazlar. murat savcı'nın üstüne yürür ve onu ele geçirir. 'atasının tahtına göz dikenin gözleri görmez olmalıdır' deyip oğlunun gözlerine mil çektirir. sonra da öldürtür. bu anlamda ilk evlat katlini gerçekleştirmek murat hüdavendigar'a kısmet olur. ancak murat kosova savaşı sonunda sırp bir fedai tarafında bıçaklanır. ağır yaralanır ve çok geçmeden vefat eder. bu olaydan sonra sultanın huzuruna getirilenlerin iki yanına iki muhafız verilmesi gelenek haline gelir.bu arada murat'ın iç organları kosova' ya gömülür, bedeni bursa'da defnedilir. hüdavendigar yeniçeri denilen kapıkulu sistemini hayata geçirmiş bir padişahtır.

  - 'yıldırım' namlı sultan bayezid babası göçer göçmez biat almış ve padişahlığını ilan etmiştir. kardeşi gözüpek yakup beyse bundan habersiz hala sırp biçmekle meşguldür. asker tarafından çok sevilen yakup, taze sultanın çadırına davet edilir. hiçbir şeyden haberi yoktur elbette. çadıra girer girmez yay kirişinin acısını hissetmiş olmalı. böylece yıldırım, osmanlıdaki kardeş katlini başlatan ilk sultan olma şerefini de üzerine almış oluyordu.
  yıldırım'ın çok sinirli, inatçı olduğu yazılmıştır. gözü kara bir adam olduğu da meydandadır. aşık paşazade kaleme aldığı tevarih-i al-i osmanda bayezıd' ın içki müptelası olmasına sırp prensesi olan karısının ve ali paşa'nın sebep olduğunu; evvelinde osmanlı sultanlarının şerri kurallara riayet ettiğini, böyle kötü adetlere bulaşmadığını... yazar.

  - çelebi mehmet, ki osmanlı'nın ikinci kurucusudur- fetret devrinde şansı az olan padişah adaylarındandır. ancak acayip sakin ve sabırlı biri olduğu söylenir. babasının öfkesinden onda zerre yoktur. iyi bir siyaset adamı olduğunu ispatlamış ve tahta oturmuştur. ancak 43 veya 47 yaşında erkenden göçtüğü rivayet edilir.

  - ikinci murat - fatih'in babası- ayrıntılı bir vasiyet yazmıştır. defnedileceği yeri, üstüne yapılacak türbenin ne biçimde olacağını ve adına kurulacak vakfın çalışma şartlarını da bildirmiştir. yanına kimsenin gömülmesini özellikle istememiştir. o da 47 yaşında göçmüştür bu fani alemden.müziğe ve şiire tutkundur .

  - gelelim 2. mehmet, yani fatih'e. ondan önceki sultanların çoğu vezirlerle yemek yer, aynı ortamda sohbet eder, büyük aşiret ve ailelerle kısmen de olsa siyasal erkini paylaşırdı.
  fatih, bizans'ı yıktıktan sonra, bu ailelelerden çandarlı'nın kellesini alır. bundan kelli ben yalnız yemek yiyeceğim der. aslında sembolik bir anlamı vardır bunun. minik bir beylik, aşiret ya da devletçik değiliz, bir imperyumuz diyerek vizyonunu özetler. iktidar paylaşımı söz konusu değildir. aristokratik yapıya izin vermeyeceği, sultanın otoritesini kimseyle paylaşmayacağı anlaşılır. ben yalnız yiycemin türkçe meali budur. 4-5 yabancı dil bildiği malumdur. avni mahlasıyla şiirler yazmıştır. bir ara hurufiliğe meylettiği söylenmiştir, ancak edirne'deki meşhur yakma olayı ile hazin bir son yaşanmıştır.

  - ikinci bayezid. ilk gençlik günlerinin alemcisi sonradan sofu olmuştur. ikindi namazının sünnetini bile hiç bırakmadığı söylenir. ikindi namazının sünneti dindarlar tarafından en fazla ihmal edilen namazdır

  - birinci selim. yavuz. onunla ilgili tartışma kıyamete dek sürecek. hakkında 'yeni ve ilginç' bir şey yazamıyorum. sizi şöylee alayım: (bkz: yavuz sultan selim)

  - kanuni sultan süleyman suskunluğun ve sessizliğin bir sultana ait vakarı artırdığı inancıyla saraya iki dilsiz getirtti. topkapı sarayında işe başlayan bu iki kardeş saray hizmetkarlarına işaret dilini öğretti. daha sonrasında süleyman'ın deli torunlarından biri olan 1. mustafa işaret dili kullanmayı reddetti.

  süleyman zigetvar'da vefat edince, çelebi mehmet zamanında uygulanan kukla tekniği, yeniçeriyi oyalamak ve şevkini kırmamak için hayata bir kez daha geçirildi. efendim, rivayet ederler kim sultan tahtırevanda dik oturtulup eli ayağı bir manivela ile oynatılmıştır. asker de, ha velinimetimiz yaşıyor çok şükür deyivermiştir. bir diğer anlatıya göre de süleyman'a benzeyen silahtar cafer ağa adlı bir asker onun dublörü olmuştur.
  kanuni avrupa da en çok tanınan osmanlı'dır. muhteşem sıfatını frenkler koymuştur. oğlu mustafa'yı katlettirmiştir. kafesin ardından mustafa'nın dilsiz, iri yarı bostancılarla mücadelesini izlerken ne düşündü acaba. bir diğer oğlu cihangir, abisinin ölümüne dayanamaz ve bir buçuk yıl sonra o da göçer. meydan hürrem'in mahdumuna kalacaktır.

  - sarı selim. tam bir fiyasko. armut bu kadar mı uzağa düşer. rivayete göre hamamda ayağı kayıp düşmüş ve sekiz senelik sultanlığı hitama ermiştir. onun için ordunun başında ilk sefere çıkmayan padişah derler.elli iki yaşındaydı daha. sarı selim istanbul'da doğup büyüyen ve orada ölen ilk padişahtır. ünlü şeyhülislam ebu suud efendi oğlıuna yanmadığı kadar selim'in ölümüne üzülmüştür.

  - üçüncü murat ilk işi 5 erkek kardeşini boğdurttu. siz olsaydınız ne yapacaktınız sanki. bu ölümler istanbul halkını acayip üzmüştür. cesetlerin olduğu arabalar sokaktan geçerken gözyaşları sel olmuş diye anlatılır. bu arada murat'ın sultan olmasında sokollu'nun payı tartışılmaz. onu ilk gördüğü an elini öpmek için sarıldığında sokollu'nun erken davranıp onun eteğini öptüğü biliniyor. bu durum üçüncü murad'ın obsesyonu olmuştur. sokollu canını kurtardıysa bunu dönemim harem politikalarına borçludur. murat, safiye adlı venedikli karısına acayip tutkundur. annesi ise her kaynana gibi uyuz olmakta, murad'ın koynuna taze ve ateşli dilberler sokmaktadır. 20 sene padişahlık yapmıştır ve pek suya sabuna dokunduğu söylenemz. karı kıza düşkündür ve zamanını alem yaparak geçirmiştir. bir gece müthiş bir mide ağrısı yaşamış ertesi gün de vefat etmiştir. 130 tane çocuğu olduğu rivayet edilir ama gerçek sayıyı muhtemelen kimse bilmiyor.

  - 3. mehmet 1595'te tahta çıktığında, meşhur yasaya uyarak 17 şehzadeyi katlettirdi. çocuklar ve gençler tek tek önüne geldiler. en büyüklerinden biri ondan merhamet diledi. efendimsiniz, ağabeyimsiniz , şimdi de babamsınız, beni bu genç yaşımda affetseniz, dedi ancak mehmet kederli bir ifadeyle sakalını sıvazlarken tek kelime bile cevap vermedi. 17 tabut istanbul sokaklarında geçerken halk bu çocuklara gözyaşı döktü. mehmet kız kardeşlerini de nolur nolmaz diyerek öldürttü. ancak söylenilenlere göre halkımız o zaman da kızlar için fazla üzülmedi.
  babası murat'ın gebe olan yedi cariyesi de çuvala tıkılıp saraburnu'ndan atılmıştır.
  bunların yanında üçünü mehmet i evlat katili olmaktan da kendisini kurtaramaz. bir mektup yüzünden oğlu şehzade mahmut da cellatın ipiyle can verir. 7 haziran 1603. üçüncü mehmet için tarihçiler, safdil ve kolay etkide kalan biri olduğunu yazar.öldüğünde 38 yaşındaydı. onun devri aslında anası safiye'nin devri olmuştur.

  'cellatlar bostancıbaşı denen saray muhafızına bağlı sağır ve dilsizlerden oluşurdu. hırvat ve çingene kökenliler bu iş için özel seçilirdi. osmanlı tarihçileri, kanlı sahneleri uzatmadan geçiştirir ve cellat kelimesini de kullanmadan, 'bostancılar kement atıp işlerini tamama erdirdi' diye yazmışlardır.)

  - birinci ahmet 14 yaşında padişah oldu. 14 yıl hüküm sürdü.kardeşi üşütük mustafa'yı katlettirmedi. ve kafes devri başladı. bununla ilgili tartışma vardır. ahmet niye böyle bir karar aldı? açık değil. ekber ve erşed gelenek olduğu üzre eyüp'te kılıç kuşandı.
  bu arada birinci ahmet topkapı sarayında sünnet edildi. akabinde çiçek oldu ve öleceğinden korkuldu. 28 yaşında öldü. ünlü hatunu kösem mahpeyker sultan 'dır .

  - ekber erşed gereği birinci mustafa postu kurtarmıştır. çelimsiz bir adamdır ve üşütüktür. balıklara altın atar, türbeleri gezer ve orada saatlerce kalırdı. ( ulan sanki oradaydım ha ) mustafa kafayı iyice kırdığı için kafese kapatılır ve sıra trajik
  genç osman a gelir.

  - babası gibi tam da 14 yaşında tahta çıktı ikinci osman. anası rum'dur. yunancayı ondan öğrendiği tahmin ediliyor. ordunun başında sefere gider ama gözü arkada kalmasın diye kardeşi mehmet'i boğdurur. mehmet'in ,cellatları görünce ağabeyine beddua ettiği ettiği söylenir. ok atmaya bayılırdı ve lehistan seferinde esirleri canlı hedef olarak kullandığı rivayet edilir. türk kızlarıyla evlenmiştir. yeni ve milli bir ordu kurmak istediği rivayeti malumdur. payitahtı anadolu'ya taşıma fikrine kapıldığı, ilmiye sınıfının gücünü kırmak için bazı girişimlerde bulunduğu anlaşılıyor. ancak osman bir rüya görür. rüyada kur'na okumaktadır. birden hz peygamber karşısına dikilir ve elinden kur'an'ı ve sırtından cüppesini alır. ona okkalı bir tokat atar. osman eğilip ayaklarını öpmek isterken uyanır. bunu hacca gitmek için bir uyarı olarak kabul eder. bu rüyayı aziz mahmut hüdayi yorumlamıştır. bir sürü hadiseden sonra genç osman bir isyanın kurbanı olur. hayaları sıkılarak - tecavüze uğradığı da söylenir -katledilir. deli mustafa yeniden tahta oturtulur.
4 entry daha