2 entry daha
  • herkes ve hiçkimse. ikili (binary) toplumsal cinsiyet sistemine dahil olmayan anlamında kullanılıyor.

    yani bu kimliği benimseyenler ikili cinsiyet sistemini reddetmiyor, kabul ediyor bir anlamda. nonbinary kimliğin kabulü kadın ve erkek kimliklerinin toplumsal tariflerinin onayını gerektirir. oysa kimse mutlak kadın ya da mutlak erkek özelliklerine sahip değildir. örneğin 'kadınsı' giyinmeyen, süslenmeyen ya da fiziksel özellikleri çok 'kadınsı' sayılmayan kadınlar olduğu gibi toplumsal normlara göre çok kadınsı görünen ama yine aynı normlara göre çok erkeksi davranan kadınlar da vardır. ve elbette bunun çeşitlemeleri bol. insanların kişilikleri birbirinden farklıdır çünkü. 'nonbinary' kimliğe sahip çıkanlar kadınların kadın gibi olmasıyla hiçbir sorunları olmadığını kabul etmek durumunda olabilirler. aman tikat.
26 entry daha
hesabın var mı? giriş yap