şükela:  tümü | bugün
2 entry daha
  • *etnisiteyi grupların kaynak bölüşümü sürecinde giriştikleri rekabetin bir fonksiyonu şeklinde tanımlar.ona göre etnisite töze ilişkin bir oluşum değildir.etnisite toplumsal grupların diğer gruplara mensup bireylerle girdikleri etkileşim sürecinde ortaya çıkan tasarımdır.
    bireyler geliştirdikleri grup dışı toplumsal ilişki sürecinde “öteki” tarafından oluşturulan ya tanınırlar (recognition) ya da tanınmazlar (unrecognition). birey veya grup tarafından oluşturulan etnik kimlikler; bu süreç sonrasında tasarlanırlar.
    barth’a göre aynı etnik kökenden gelen ancak uzak coğrafyalarda birbirinden farklı etnik gruplarla etkileşim halinde yaşayan toplulukların geliştirdikleri etnik kimliklerin farklı olacağını ifade eder. bu nedenle homojen bir kimlikten söz edilemez. * *
18 entry daha