şükela:  tümü | bugün soru sor
43 entry daha
 • kadın erkek ilişkilerine dair tek gerçektir. kimileri bunu para gibi tek parametre üzerinden değerlendirme hatası yapsa da, paranın edinim ilişkisi de kültürel hiyerarşinin parçasıdır ve ondan bağımsız olarak ele alınması hatadır.

  buradan çıkarılacak en kestirme sonuç şudur: sadece parayla etkileyebileceğiniz kadınlar vardır, sadece parayla etkileyemeyeceğiniz kadınlar vardır ama parasız bir erkek olarak gelecek de vadetmiyorsanız etkileyebileceğiniz bir kadın hemen hemen yoktur.

  kapitalist bir toplum yapısında para kuşkusuz bir hiyerarşi ağı yaratır ama tek bir ağ yaratması mümkün değildir, para bunun yerine birbirine paralel doğrular gibi birçok hiyerarşik ağdan oluşan kapitalist/kültürel bir hiyerarşi ağı üzerinden toplumsal katmanlar yaratır.

  biyolojik olarak seçici konumda olan kadını etkilemek için onun hipergamik dürtülerini canlandırmaktan başka bir şansınız yoktur, aksi takdirde taciz/tecavüz/meriç/beta quartet’inden oluşan bir yelpazede kendinize yer beğenirsiniz.

  aslında insan da, diğer canlılar gibi bir arada yaşaması için gelişen frontal korteksi ve hayatta kalması için gereken içgüdülerini oluşturan limbik sistemiyle bir mücadele içindedir.

  modern toplumu ileriye taşıyan/taşıyabilecek yegane unsur prefrontal korteks olduğundan dolayı devletler, hukuk kuralları, adalet ihtiyacı vs. bunu geliştirmek için oluşturulmuştur. zira toplumu ileri taşıyabilecek tek şey katma değer üretimiyse bunu yapabilecek tek şey prefrontal kortekstir.

  bunu geliştirmenin temel yolu da eğitimdir, zeka sadece kalıtsal olmayıp aynı zamanda çalışmayla da üzerine koyulabilen bir yetenektir. bu noktada eş seçimindeki hipergamik dürtülerin tek çıkış noktası asla tek başına limbik sistem olamaz. bu dürtülerin yani paralı, kaslı, dominant erkek figürünün bir kadına çekici gelebilmesi için az gelişmiş bir prefrontal kortekse sahip olması şarttır.

  işte kapitalist toplumda paranın da olduğu birbirine paralel hiyerarşi ağlarını ve bugün entelektüel birikim, kültür düzeyi, sosyoekonomik statü vs. şekillerde tanımlamaya çalıştığımız kültürel hiyerarşi düzeylerini yaratan da bu prefrontal korteksin gelişimi üzerinden kapitalist sistem için kazandığınız değerdir.

  bugün salt para ile etkileyebileceğiniz kadınlar sayı olarak eş seçme özgürlüğüne pratikte sahip olan kesim için toplumun geniş bölümünü oluştururlar. ortak özellikleriyse geliştirilmemiş prefrontal korteks, yani düşük entelektüel birikim, lüks hayata olan düşkünlük, eğitimi araçsallaştırma odaklı pragmatik yaklaşım sıralanabilir.

  din burada kültürü şekillendiren bir unsur olmasına rağmen, etkin bir parametre değildir. zengin koca arayan türbanlı bir kadın olabileceği gibi katı kemalist görüşleri savunan bir kadın da olabilir. kültürün kadını baskılama gücüne ve kadının ilişkiden beklentisine göre değişecek şekilde bu unsurlar ortadan kalkabilir ya da kalkmaz.

  ama ortak noktaları olarak, evliliği ekonomik sınıf atlama aracı olarak kullanma eğilimleri bakidir. ekşideki kadın yazarların böyle olmadıkları üzerinden hipergamiyi çürütmeye çalışan çabaları anlamsızdır. zira ortalama ekşi yazar profili kalite düşmesine rağmen hala toplumun ortalama eğitim ve farkındalık düzeyinin hayli üzerindedir.

  eğitimi sınıf atlama aracı olarak görebilseler dahi, bilinç düzeyleri evliliği sınıf atlama aracı olarak görmelerine engel olur çünkü etik ya da dini dışında tutacaksanız ahlak korteks geliştikçe empati yeteneğini artırır.

  türkiye’nin genelindeki işgücü istatistiklerine bakınca kadının işgücü katılım oranının %30’larda kalması ekonominin bu halde olmasının en temel sebeplerinden birisidir ve bunun yükseltilmesi ülkenin geleceği için gereklidir ve fakat katmanlı toplum yapısı vergi ilişkileri dışında bunu bir sorun olmaktan çıkarır.

  eğitim düzeyi yüksek toplum katmanlarında, kadındaki hipergamik dürtünün kendi kültürel hiyerarşisi içinde ele alınması gerekir çünkü yüksek eğitim düzeyi gelişkin bir bilinç ve prefrontal korteks demektir. sizce ilkokul mezunu hayriye için sapyoseksüel güdünün bir anlamı olabilir mi?

  tabii ki, içgüdüler de baskın bir şekilde eş seçiminde rol oynayacaktır ama hipergamik eğilimin kimyası da değişir. bir kadının odtü’deki hocadan etkilenmesi için takdir edersiniz ki belli bir eğitim seviyesinde olması gerekir aksi takdirde merak edeceği tek şey erkeğin maaşı ve fiziksel görünümü olur, yani maslow piramidinin ilk iki basamağındaki ihtiyaçların karşılanma kalitesi.

  belki de buradaki kilit kelime hayranlıktır. hayranlık duyulması hipergamik dürtülerin canlandığının göstergesidir, bunun duyulması içinse sahip olunması gereken meziyetlerin kadının eğitim seviyesi ve entelektüel birikiminden ayrı olarak ele alınması mümkün değildir.

  işte para burada bu denkleme ancak kültürel hiyerarşi içinde yer bulabileceği şekilde girecektir. mühendis/hakim/savcı/avukat/doktor vs. olabilecek eğitim seviyesine sahip bir kadının hipergamik dürtüsünü ilkokul mezunu müteahhitin özel üniversitede okuyan ferrari sahibi oğlu furkan canlandıramaz ama daha düşük ekonomik seviyeye ama daha yüksek kültürel seviyeye sahip olan odtü’deki yardımcı doçent alper canlandırabilir.

  son söz: hipergami içerisinde paranın varlığı tartışılacak bir konu değildir ama kültürel/ekonomik düzey yükseldikçe para aynı kültürel hiyerarşi içersinde bir fark yaratabilir.
20 entry daha