şükela:  tümü | bugün
1 entry daha
  • dı$ duyumu temel alıp , iç duyumu bunun olu$turduğu bir $ey haline getiren filozof.. ruhtaki bütün olayları duyuların sağladıkları duyumlardan genetik olarak türetmeye, ruhta bütün olup bitenlerin kılık deği$tirmi$ duyumlar olduğunu göstermeğe çalı$mı$tır.. bu temel görü$leriyle george berkeley'in ters görü$ündedir..
6 entry daha