şükela:  tümü | bugün
59 entry daha
 • sırayla söylemek lazım.

  ani debi yükselimleri, maksimum debi, minimum debi, şehrin nüfusu, kaç yıl kullanılacağı gibi bilgiler önceden öğrenilir. tesisler 35 senelik süreye göre tasarlanır. sistem kurulduktan sonra bölgenin arıtma tesisine borular vasıtasıyla gelir. burada ızgaralardan geçerek içeriğindeki bazı katı maddeler ayıklanır. bunların bazıları otomatik bazıları da manuel olarak yapılır. kalın ızgara >3cm, ince ızgara <3cm (tahmini değerler). daha sonra kum ve yağ tutucudan geçerek ön çökeltime ulaşır. burada bir süre bekletilir ve havalandırma havuzuna ulaşır. havalandırma havuzunda suya oksijen kazandırılarak mikroorganizmalar ile biyolojik arıtma yapılır ve son çökeltim havuzuna gönderilir. son çökeltimde bir süre bekletildikten sonra klorlama havuzlarına gönderilir. tabi bunlar olurken ölçümler de anlık olarak yapılır. deşarj edilen ortama göre standartlar değişir. deniz için, akarsu için, göl için (durgun su olduğundan genellikle tercih edilmez) farklı deşarj standartları mevcuttur. bu standartlar sağlanmıyorsa deşarj edilmesi yasaktır. bu şekilde deşarj edilirse tesis kapatılabilir, ceza kesilebilir, mühür vurulabilir. bakanlik sais (sürekli atıksu izleme sistemi) ile sürekli olarak izler. ileri okuma isteyen deşarj standartları için yönetmeliklere bakabilir.

  koi(kimyasal oksijen ihtiyacı), akm(askıda katı madde), tuzluluk, iletkenlik değerleri sürekli olarak ölçülmelidir. bunlar deşarj standartları için önem arz eder. her akarsunun belli bir kriteri vardır. bu kriterlere göre tesiste prosesler artırılabilir ya da azaltılabilir.

  deşarj edilen su standartları karşılıyorsa tarım ürünleri sulamasında kullanılabilir. ileri arıtma, dördüncül arıtma kullanılarak insan kullanımına (içme değil) hazır hale getirilebilir. nano filtrasyon, ters ozmos yöntemleri de içme suyu olarak da kullanabilecek teknolojiler hazır fakat insanlar buna hazır değil.*

  ön ve son çökeltim havuzlarında çöktürülen çamur dediğimiz yapı geri devir ile tesis başına gönderilir. tesisin büyüklüğüne göre bu atık çamurdan metan gazı (biyogaz) üretimi yapılabilir. bir süre çalıştığım tesisin %60’a yakın elektriğini bu metan gazı ile sağlıyorduk. aynı zamanda çamur yakma, susuzlaştırma, çürütme prosesleri de yapılır. hacmi azalttığı gibi, faydalanabilecek sonuçlar da doğurur.

  elde kalan fayda sağlanmış çamur atıklar kriterler karşılanıyorsa katı atık depolama tesislerine kamyonlar yardımıyla götürülür.

  akarsulara deşarj edilen su arıtılmış atıksu olarak bilinir. arıtılmış atık suyu kriterleri karşılayıp deşarj ettiğinizde akarsu atıksuyu seyreltir. içme ve kullanma suyu elde etmek için kullandığımız bazı akarsulara atıksu deşarjları yapılmaktadır. ama korkulacak da bir şey yoktur, biraz önce yazdığım gibi atıksu deşarj edildiği noktadan itibaren seyrelmeye ve akarsu hareketleriyle daha fazla arıtılmaya devam eder. içme ve kullanma suyu hazırlanırken de yine arıtılma işlemlerinden geçer. yani, pis su içme gibi bir şansınız yoktur. fakat sadece kullanma suyu olarak lanse edilmiş suyun içilmesi tavsiye edilmez.

  bu anlatım özet teşkil etmektedir.

  şema

  (bkz: çevre mühendisliği)
8 entry daha