şükela:  tümü | bugün
84 entry daha
  • magna carta libertatum, orta çağ'da yapılmış bir düzenlemedir ancak etkileri yeni çağ boyunca devam etmiştir. ingiltere'de kral ve soylular arasında yaşanan yetki çatışması esnasında soylular tarafından hazırlanmış ve 1215'te kral john'a kabul ettirilmiştir. kralın mutlak otoritesi ve keyfi yönetimini sınırlayan kurallar koyması ve bireylere bazı haklar tanıyıp bu haklara dair muğlak da olsa koruma vaad etmesi açısından bir ilk olarak kabul edilir. ingiltere'nin anayasal nitelikteki ilk belgesi sayılır.

    genel olarak maddelerine bakıldığında büyük bir kısmının tüccarlara ve feodal beylere tanınan hak ve yetkilerden oluştuğu görülür. ingiliz kilisesi ve londra'ya geniş ayrıcalıklar tanınmıştır.
    bunun yanında imtiyazlı sınıflar haricindekileri ilgilendiren bireysel hak ve hürriyetlerle ilgili hükümler de mevcuttur.bireylerin kötü muameleye maruz bırakılmaları,keyfi olarak hapsedilmeleri ve sürgüne gönderilmeleri yasaklanmıştır.aynı zamanda hiç kimse için adaletin reddedilemeyeceği ve geciktirilemeyeceği de belirtilmiştir.
    bu hükümler zamanla geliştirilerek insan hakları alanında önemli bir ilerleme kaydedilmesine sebep olmuştur.
13 entry daha