şükela:  tümü | bugün
45 entry daha
  • bugünkü romanya’da cluj adını taşıyan kolozsvar şehrinde 1674’te bir macar olarak doğmuş ibrahim müteferrika, iddia edildiği gibi kalvinist bir hristiyan değil, aksine müslümanlığa en yakın uniterius (tek tanrı inancına en yakın, tanrılık’ta üç kişiliğin - baba, oğul, kutsal ruh- birleştiğini, isa’nın tanrılık’ını kabul etmeyen inanç) geleneğindendir.
    1692’de thököly imre’nin, kolozsvarı elde eden habsburglara karşı ayaklanması sırasında osmanlı askerlerine esir düşerek, istanbula getirilmiş ve köle hayatına dayanamayarak müslüman olmuş ve ibrahim adını almıştır.
    müslümanlık’ı savunmak için risale-i islamile adında bir kitap yazmış, ancak bu kitap ne ismamiyetin savunması ne de islam bilimleri üzerine yazılmış bir eserdir. bu eser, katolik’e, papalık’a ve teslis inancına hücüm eden bir polemiktir. (niyazi berkes, türkiyede çağdaşlaşma)

    nizam-ı cedit kavramından ilk bahseden ibrahim müteferrika, “usulül-hikem fi nizami’-ümem” adlı eserinde, osmanlı devlet kuruluşunun bozulmasını, avrupa devletlerinin güçlenmelerini, osmanlı devletinin neler öğrenmesi ve alması gerektiğini ve üç siyasa düzeninden ( monarhiya, aristokrasiya, demokrasiye) bahsederek cumhuriyetin, aydınlanmanın, inkilabın, laikliğin(çağdaşlaşma), ışığın ilk fişeğini yakmasıyla çok değerli bir mütefekkirdir.
11 entry daha