şükela:  tümü | bugün
7 entry daha
  • ayni hakların tapu kütüğüne yazımını ifade eder. (bkz: kurucu tescil) ve (bkz: bildirici tescil) olmak üzere iki tür tescil vardır.
    kurucu tescil;resmî senedin kural olarak tapu görevlisi tarafından düzenlenmesinin hemen ardından mülkiyetini devredenin veya sınırlı ayni hak kurup başkasına devredenin tescil talebinde bulunmasıdır. kurucu tescil devren iktisap ve tesisen iktisap hallerinde söz konusu olur. kurucu tescil,tasarrufa konu olan taşınmaz malikinin yazılı beyanı üzerine yapılır
    bildirici tescilde ise ayni ayni hak önceden kazanılmıştır. tescilin görevi ayni hakkın kazanılmasını sağlamak değildir. burada tescilin görevi ayni hakkın yeni sahibini kim olduğunu belirtmektir.bildirici tescilde ayni hakkı önceden kazanan kişi gerekli belgeleri ibraz ederek tescili isteyebilir. ayrıca bildirici tescil işgal,kamulaştırma,miras yoluyla iktisap,inşai mahkeme ilamıyla kazanma,cebri icra ve kanunda belirtilen diğer hallerde gerekli olur