11 entry daha
 • sizlere yds için bilmeniz gereken önemli bağlaçları yazdım. umarım yardımım dokunur. iyi çalışmalar.
  kaynak

  on condition that: koşuluyla
  so: bu yüzden
  consequently: sonuç olarak
  hence: bu yüzden
  that is why: bu yüzden
  therefore: bu yüzden
  thus: bu yüzden
  unless: -mezse, -mazsa
  whatsoever: hiç mi hiç
  whereas: -e rağmen, oysa
  while: iken, -e rağmen, oysa
  yet: henüz, fakat, ama
  nonetheless: yine de, buna rağmen
  nevertheless: yine de
  still: hâlâ, yine de
  in contrast: aksine
  on the contrary: aksine
  conversely: aksine
  on the other hand: öte yandan
  accordingly: buna göre
  as a result: sonuç olarak
  furthermore: ayrıca
  what is more: ayrıca
  as a consequence: sonuç olarak
  on condition that: koşuluyla
  as long as: -dığı sürece
  so long as: -dığı sürece
  only if: koşuluyla
  suppose that: varsay ki
  as soon as: -maz,-mez,yapar yapmaz
  by the time: -dığında, dığı zamana dek
  besides: ilaveten,ayrıca
  as well as: ve de, yanısıra
  although: -e rağmen
  despite the fact that: -e rağmen
  even though: -e rağmen
  though: -e rağmen
  after: sonra
  once: bir zamanlar, -den sonra
  afterwards: ardından
  as: -dığı için, çünkü, -dıkça, -iken, gibi
  because: -dığı için, çünkü
  since: -den beri, -dığı için, çünkü
  however: her nasılsa, ancak
  yet: henüz, fakat, ancak
  except: hariç, dışında
  meanwhile: bu arada
  by the way: bu arada
  moreover: dahası, ayrıca
  additionally: ilaveten, ayrıca
  also: -de -da, ayrıca
  furthermore: ayrıca
  in addition: ayrıca
  nor: ne de, ne
  or: ya da, aksi taktirde, veya
  or else: aksi taktirde
  otherwise: aksi taktirde
  provided: koşuluyla
  providing: koşuluyla
  just as: tıpkı, tam o anda
  as far as: kadar
  so far as: kadar
  so that: -sın diye
  as if: -mış gibi
  as though: -mış gibi
  now that: -dığı için
  as such: bu bağlamda
  no matter what: ne olursa olsun
  if only: keşke
  even when: -dığı zaman bile
  even then: o zaman bile
  even after: -den sonra bile
  even before: -den önce bile
  even so: öyle olsa bile
  even if: -se bile
  in order that: -sın diye, amacıyla
  in the meantime: bu arada, bu sürede
  that is: yani
  lest: -mesin diye
  by all means: elbette, hiç kuşkusuz
  in that: çünkü
  as a matter of fact: aslında, gerçekte
  in fact: aslında
  thereby: böylece, bu nedenle
  which is why: işte bu yüzden
  indeed: gerçekte
  then: sonra, öyleyse, o zaman
  likewise: aynı biçimde, benzer şekilde
  on the grounds that: -e dayanarak
  instead: yerine.

  iyi çalışmalar arkadaşlar. unutmayın; gerçekleşmesi sizin ellerinizde olan hayallerinizin gerçekleşmemesi için hiçbir neden yok.
4 entry daha
hesabın var mı? giriş yap