şükela:  tümü | bugün
3 entry daha
 • bu tu$lar $u i$levlere sahiptir:

  ilk olarak "m" harfi : memory'nin kısaltmasıdır.
  " m + ": ekrana girilen sayının genel hafızaya "+" olarak kaydedilmesi içindir.
  " m - ": ekrana girilen sayının genel hafızaya " - "olarak kaydedilmesi içindir.
  " mr ": hafızaya + ve - olarak kaydedilen değerlerin son halini gösterir.
  " mc ": hafızaya alınan değeri tamamen siler. bunun için öncelikle "mr" tu$unu kullanıp hafızaya kaydedilen değeri görmek gerekir. yoksa tu$ i$levini yerine getiremez.

  bir örnekle konuyu anlatacak olursak :

  3 farklı arkada$ınıza olan borçlarınızla cebinizde bulunan ve borç ödemeye ayırdığınız paranızı kar$ıla$tırıp geriye kalan borcunuzu görmek isterseniz eğer:

  ali'ye olan borçlar : 10 + 15 + 5 ytl = 30 ytl
  veli'ye olan borçlar : 8 + 5 +12 ytl = 25 ytl
  ahmet'e olan borçlar: 7 + 4 + 9 ytl = 20 ytl olsun.

  cebinizdeki para : 40 ytl olsun.

  $imdi bunu hesap makinesindeki artık esrarengiz olmayan m'li tu$ları kullanarak hesaplayalım:

  ilk olarak :10+15+5=30 sonucunu elde ederiz ve akabinde "m+" tu$una basarız. "c / ce" tu$larından biriyle ekranı sıfırlarız ve ekranın sağında veya solunda "m" harfi belirir. bu aslında "m+" dır ama zaten pozitif bir sayıyı i$aret ettiğinden + i$aretine gerek kalmaz.

  ikinci olarak: 8+5+12=25 sonucunu elde ederiz ve akabinde "m+" tu$una yine basarız. yine ekranı sıfırlarız.

  üçüncü olarak: 7+4+9=20 sonucunu elde ederiz ve akabinde "m+" tu$una yine basarız. ve yine ekranı sıfırlarız.

  dördüncü olarak: "mr" tu$una basarız ve ekranda 75 sayısını görürüz. ( bu sayı, 30, 25, 20 sonuçlarının her seferinde "m+" tu$u marifetiyle hafızaya "+" olarak yani eklenerek kaydedildiğinden dolayı 30+25+20=75' dir.)

  böylece tüm borçarımızı hesaplamı$ olduk.
  son adım olarak: cebimizdeki parayı bu sayıdan çıkartırız. yani:

  40 yazıp "m-" tu$una basarız. bu da hafızadaki toplam tutardan 40 ytl yi çıkartmak demektir. "mr" tu$una basılınca ekrana gelecek sayı 35 olacaktır.....(ikinci yöntem olarak $u i$lemi de yapabilirsiniz:ekrana gelen sayı 75 olacak ve direkt olarak bu sayıdan 40 sayısını çıkartırız. sonuç 75-40=35 ytl olur ve bizim ödeyeceğimiz borç 35 ytl olarak hesaplanır.)

  bu konuyla ilgili hesaplamalar bittiğinden dolayı son i$lem olarak "mc" tu$una basılır ve hafızadaki kayıtlı tüm bilgiler silinmi$ olur.
10 entry daha