şükela:  tümü | bugün
5 entry daha
  • osmanlı devleti'nde hilat giydirme geleneğine, hanedanın meşruiyetinin ve ona bağlı olmanın bir işareti olması sebebiyle çok önem verilmiştir. devlet, maddi sıkıntı içine düştüğü dönemlerde dahi hilat giydirme törenleri yapılmıştır. özellikle resmi törenler ve sur-i hümayun gibi şenlikler hilat verilmesi için önemli vesilelerdi. hilatlar giyim sebeblerine bağlı olarak, arz hilatı, ulufe hilatı, veda hilatı, umum hilatı gibi isimler almakta, bununla beraber taltif amacıyla kışlık ve yazlık olarak yılda iki defa verilen ve kayıtlarda 'adet' olarak geçen hilatlar da vardı.

    osmanlılarda devlet adına verilen hilatlar barış zamanında; padişah, sadrazam, darüssaade ağası, defterdar ve valiler, seferde ise; serdar-ı ekrem ve serdar huzurunda giydirilirdi. huzurda kürk giyenler ricalden sayılırlar, sadrazam veya vezir olanlar erkan kürkü namıyla meşhur kürkler giydikleri gibi şeyhülislam olanlar ferve-i beyza adıyla anılan beyaz kürk ve ulema ile müderrisler muvahhidi denilen tarzda giyerlerdi.

    edit: imla.
2 entry daha