şükela:  tümü | bugün
7 entry daha
 • neyin tartışıldığını anlamak önemli.

  "bu çalışmaya bakarak, kadınlar stem alanına yönelmiyor, çünkü bu onların biyolojileri demek çarpıtmadır."

  makalede böyle bir çıkarım bulunmuyor. aksine, makalenin gösterdiği şu: kız öğrenciler, çalışma kapsamındaki ülkelerin üçte ikisinde bilim alanında erkek öğrencilerle eşit veya onlardan daha yüksek sonuç alıyor. buna rağmen, cinsiyet eşitliği sıralamasında daha yüksekte yer alan ülkelerde kız öğrenciler bu başarımı meslek seçimlerine yansıtmazken, cinsiyet eşitliğinin daha düşük olduğu ülkelerde ise stem alanlarına yönelen kız öğrencilerin sayısı kıyasla çok daha fazla. dolayısıyla, ortada gerçekten bir paradoks var. bunun sebepleri tartışılıyor zaten. makale bunu, yukarıda da bahsedilen expectancy-value theory ile açıklıyor, elbette başka açıklamalar da yapılabilir, örneğin başka bir yorum:

  https://blogs.scientificamerican.com/…-in-stem-huh/

  ülke seçimi ve veri setine gelirsek; pisa'ya katılım ülkeler bazında katılım gönüllü, öğrenci bazında değil. öğrencilere test formatında uygulanan, test ve yazılı cevaplardan oluşan bir çalışma pisa, dolayısıyla bu noktada bir bias olacağı iddiasının da elle tutulur yanı yok. makalede belirtildiği üzere, çalışma tarihi (2015) itibarıyla en güncel ve en geniş kapsamlı veri seti pisa olduğu için, pisa kullanılmış. yukarıda belirtilen "yfactor 2016 global report on gender in science, technology, engineering and mathematics" çalışmasında da pisa sonuçlarından yararlanılmakta, örneğin.

  diğer bir konu da, araştırma sonuçlarına etki edecek ülkelerin kapsam dışında bırakıldığı, dolayısıyla sonuçların gerçeği yansıtmadığı iddiası. bunu değerlendirmek zor değil. kapsam dışında kalan ülkelere bakıldığında, yukarıda yazarın girisinde zikredilenlerden malezya'nın, bu makalede de kullanılan dünya ekonomik forumu'nun 2015 tarihli küresel cinsiyet eşitliği raporu'nda 111, hindistan'ın 108'inci sırada olduğu görülüyor.

  dolayısıyla, şu argümanın yazarın amacına hizmet etmediği görülecektir:
  "makaleyi gördüğümde aklıma hindistan geldi, zira hindistan'da özellikle bilgisayar mühendisliği, yazılım vs alanları gender neutral yani kadın veya erkek özelliği atfedilmeyen bir alan ve neredeyse yarısı kadınlardan oluşuyor."

  zira, eğer yazarın söylediği gibiyse, cinsiyet eşitliği düşük bir ülkede kadınların stem alanlarında daha yüksek bir oranda temsil edilmesi, araştırma sonuçlarıyla tutarlı bir durum.

  cinsiyet eşitliği sıralamasında nispeten üstlerde (47'inci sırada) bulunan kazakistan'ın, pisa'nın yazılı cevap bölümünün not dağılımında "bonkör" davrandığı için kapsama dahil edilmediği ("ın kazakhstan, the national coders were found to be lenient in marking. consequently, the human-coded items did not meet pısa standards and were excluded from the international data." - pisa 2015 technical background raporundan), araştırmada yer almasına rağmen neden üvey evlat muamelesi gördüğünü anlamadığım trinidad ve tobago'nun ise 46'ıncı sırada olduğu da göz önünde bulundurulmalı.

  "çalışmaya trinidad and tobago denen ülke dahil edilip kadınların stem’de ağırlıklı olduğu, üstelik cinsiyet eşitliğinde üst sıralarda yer alan koca afrika kıtasından 1 tane ülke dahil edilmiş"

  afrika kıtasının cinsiyet eşitliğinde üst sıralarda yer aldığı iddiasının kaynağı nedir bilemedim, birkaç ülke haricinde afrika ülkeleri ya orta-alt sıralarda, ya da bu konuda elde veri bulunmuyor.

  http://widgets.weforum.org/gender-gap-2015/

  kıyasla, daha yüksek cinsiyet eşitliği ile karakterize edilen batı dünyasının tamamına ait veriler mevcut.

  sözün kısası, çalışmanın ortaya koyduğu bir durum söz konusu. bunu herhangi bir yöne (biyolojik farklılıklar, aile-toplum yönlendirmesi, gelecek beklentisi) çekmeden önce, altında yatan sebeplerin daha detaylı incelenmesi gerekiyor. bu sebepleri incelemek yerine, eksik bilgi ve hatalı çıkarımlarla makalenin kendisine saldırmak suyu bulandırmaktan başka bir işe yaramayacaktır.

  makalenin sonundan, vurgu amacıyla işaretli:

  "ın closing, we are not arguing that sex differences in academic strengths and weaknesses or wider economic and life-risk issues are the only factors that influence the sex difference in the stem pipeline. we are confirming the importance of the former (see wang et al., 2013) and showing that the extent to which these sex differences manifest varies consistently with wider social factors, including gender equality and life satisfaction. ın addition to placing the stem-related sex differences in broader perspective, the results provide novel insights into how girls’ and women’s participation in stem might be increased in gender equal countries."
20 entry daha