şükela:  tümü | bugün
  • ilk basım mı bilmiyorum ama şark matbaasından 1962 yılı basımı da bulunan kitap.

    "insanın binyıllar süren tarihsel süreçte nasıl insan olduğunu, insani değerlerin farklı coğrafyalarda ve kültürlerde nasıl aynı yöne doğru evrildiğini merak edenler için yazılmış bir kaynak eser iyi vatandaş iyi insan. türk eğitim tarihinin ve aydınlanmasının öncülerinden hasan âli yücel, "bizim insanımız" için derlediğini vurguladığı bu eserde, insanlığın büyük yol göstericilerinin öyküleriyle başlayarak modern çağın vatandaşlık ve insanlık kavramlarına uzanan hikâyesini anlatıyor.

    iyi bir insan olmanın ilk tanımları, hindistan'dan buda, çin'den konfuçyüs ve akdeniz dünyasından sokrates'in bilgeliklerine dayanır. üçü de ortadoğu kökenli olan semavi dinlerin getirdiği tanımlar ile peygamberlerinin sergiledikleri örnek davranışlar ise, iyi insan olmanın yollarını ve yöntemlerini giderek daha ayrıntılı biçimde gösterir.

    modern çağdaysa din, mezhep ve millet anlayışlarının yarattığı çatışmaları aşmak üzere geliştirilen insanlık kavramı ve insan hakları evrensel beyannamesi, sadece iyi insanın tanımını yapmaz, her bireyin haklarını, özgürlüklerini ve sorumluluklarını bir arada tanımlar.

    hasan âli yücel bu kitabı ikinci dünya savaşı'nın büyük yıkımını izleyen yıllarda kaleme aldı. din, mezhep, millet, ırk ayrımlarının yarattığı çatışmaların zirvesi olan bu büyük savaşın ardından, insanlık kavramı ilk kez kitleler tarafından anlaşılıyor, benimseniyordu. bugün dünyayı bir kez daha saran ekonomik ve toplumsal krizler arasında, yarım yüzyıldan fazla zaman önce yazılmış bu metin hâlâ tazeliğini koruyor…"
2 entry daha
hesabın var mı? giriş yap