şükela:  tümü | bugün
5 entry daha
 • bu mahlasın sahibi 18. asır divan şairidir. zamanında hicivleriyle nam salmıştır:

  ahû revişim kıymetini bilmeze gelmez
  gelmez deme ol şûh bize gelmeze gelmez

  mâdâm lebi pestil ü çeşmi ola bâdâm
  gelse o perî bezm-i meye bî-meze gelmez

  perkâr sıfât devredemem deşt-i talebde
  pây-i emelim istediğim merkeze gelmez

  tenhâca ehibbâsı ile itmeğe işret
  göksu’ya gider göz göre hiç körfezi gelmez

  haşmet gibi herkes olamaz saydına kâdir
  âhû revişim kıymetini bilmeze gelmez

  (bkz: mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’îlü fa’ûlün)
9 entry daha