şükela:  tümü | bugün
9 entry daha
 • ya muhammed bize nâkıs diyorlar
  nedendir erlerin bu hatâları
  ehl-i beyt'e karşı düşkün olurlar
  çünkü doğru değil iddiâları

  vâlidemiz havvâ bacı değil mi
  hadîce-tül-kübrâ bacı değil mi
  fâtıma-tüz-zehrâ bacı değil mi
  kur'ân'da var bunların senâları

  ezvâc-ı tâhirât nâkıs olur mu
  nâkıs deyen erler hak'kı bulur mu
  böyle kem söz erden hiç umulur mu
  kim doğurdu bunca enbiyâları

  abes bir şey halk etmemiştir hudâ
  nâkıslığı kabul etmeyiz asla
  bacılar büyüttü işte esselâ
  bu dünyâya gelen evliyâları

  sanmayın ki ersiz olmaz dünyâyı
  düşünün bir kere meryem ana'yı
  pedersiz doğurdu koca îsâ'yı
  bacıların yoktur müdârâları

  ey erler biz sizden ziyâde eriz
  çünkü size hizmet hürmet eyleriz
  gittiğiniz yolda hep berâberiz
  etmeyiniz böyle boş dâvâları

  gerçi kıyafetçe size uymayız
  hakîkatte sizden geri kalmayız
  mâlûmunuz olsun erden saymayız
  bize nâkıs deyen budalaları

  nâkıstan mı geldi ahmed-i muhtâr
  nâkıszâde midir hayder-i kerrâr
  anınıza nâkıs demeyin zinhâr
  te'sir eder size bedduâları

  zehrâ'nın nutkunu güzel dinleyin
  ey erenler erler doğru söyleyin
  biz doğurmadık mı beyân eyleyin
  sizi irşâd eden bu babaları