şükela:  tümü | bugün
2 entry daha
 • 1969'da kurulmu$ olan ingiliz açık öğretim kurumu.

  * okuyanların çoğunluğunu birle$ik krallıkta ya$ayan, tam zamanlı olarak bir i$te çalı$anlar olu$turur. ancak avrupa'nın diğer ülkelerinde, afrika ve uzak doğu'da bile öğrencisi vardır.
  * hem lisans hem de yüksek lisans eğitimi verir.
  * 2005'te 150 bini lisans, 30 bini yüksek lisans olmak üzere 180 bin ki$i okuyor. bunların yakla$ık 25 bini birle$ik krallık dı$ında oturuyor.
  * geçtiğimiz 25 yıl içinde 3 milyon öğrencisi olmu$.
  * birle$ik krallıkta ya$ayan ve lisans öğrenimi görmek isteyenlere maddi yardımda bulunuyorlar. yüksek lisans'a yapmıyorlar pek..

  http://www.open.ac.uk/
4 entry daha