şükela:  tümü | bugün
2 entry daha
 • homer lusk collyer ve langley collyer'den olu$ur.

  1900'lerin ba$ında manhattan'da iyi bir hayat süren collyer'ler, 1909'da babalarının evden ayrılması, 1923'te ölümü ve 1929'da annelerinin ölümü üzerine kendilerini dı$ dünyaya tamamen kapattılar. dı$arıdan eve girilmesini engelleyici biçimde kapı ve pencereleri çivileyip önlerine dev çöp yığınları koydular. kimseyle ileti$ime geçmeden yıllarca ya$zdılar. homer 1933'te kör oldu. bu arada evin içi eski gazete, kitap, mobilya, alet vb. bir sürü $eyle doldu. (bkz: çöp ev)

  yıllarca sürdürdükleri kapalı ya$ama, kötü beslenmeden dolayı birkaç gün arayla veda ettiler. yakla$ık 18 yıllık münevi hayatları boyunca yakla$ık 100 tonluk çöp biriktirdiler. telefon, elektrik vb. $eyleri faturaları ödemedikleri için kesildi.

  21 mart 1947'te "evde ölü biri var" ihbarı üzerine eve girildi. homer'ın cesedi kısa bir çalı$madan sonra bulunurken, langley'ninki 8 nisan'da bulundu. karde$ine yemek getirmek için kendi olu$turduğu gazete tünelinden geçmeye çalı$ırken, yine kendi hazırladığı bubi tuzaklarından birine kapılan langley'in, fareler tarafından yenmi$ cesedi karde$inden 3 metre kadar ileride bulundu. (zira bir bölümünü fareler yemi$, çürümü$tü ve üstündeki döküntülerden seçilemiyordu) bu durumda homer'ın açlıktan öldüğü de anla$ıldı.

  not: 1942'deki bir röpotajda langey'e, "niye o kadar gazete biriktirdin" diye sorulmu$, cevabı da "homer'in gözleri açılınca ona hepsini okuyacaktım" olmu$tur.

  http://www.gothamist.com/…s/2003_10_collyerbros.jpg
  http://upload.wikimedia.org/…/en/2/2a/collyer1a.jpg
1 entry daha