şükela:  tümü | bugün
18 entry daha
 • ana sebebi ne 1000 yıllık genetik etkileşimdir ne de asimilasyondur.
  bunlar ikincil nedenlerdir.

  biraz uzun bir yazı olabilir; ancak bu konuda bizim eğitim sistemi sınıfta kaldığı için bir girizgah yapalım.

  anadolu'daki türklerin orta asyadaki akrabaları kadar! çekik gözlü olmamasının nedeni : oğuz türkü olmasıdır. (bkz: oğuzlar)
  neden çekik gözlü değiliz diye soru sorulmasına yol açan neden : türklük anlayışındaki bilgisizlik ve eğitim sistemimizin ulus devlet kuracağız diye türk kelimesini ırka indirgemesi. (ağır atatürkçü biri olarak söyleyeyim kemalist eğitim sisteminin bok yemesidir bu karmaşa)

  arkadaşlar türk adı bir ırktan çok kavmi niteler. bir üst tanımlamadır. büyük bir aileyi kapsayan koca bir şemsiyedir. slav kelimesi buna örnek verilebilir ya da cermen.
  türk adı altında oğuz ve kıpçak olmak üzere iki ana grup bulunur. bunu doğu-batı türklüğü diye de ayırırlar.

  anadolu türkleri oğuz türküdür. orta asyanın maveraünnehir bölgesinden çıkmadır.
  kıpçak türkleri ise; kazak, özbek, kırgız dediğimiz doğu türkleridir.
  bu iki türk grubu aynı kültür ve dili paylaşsa da aralarında genetik olarak fark vardır. göktürklerin* bütün orta asyayı hakimiyet altına almasından sonra bu iki gruba da tarihte türk denmeye başlanmıştır.

  bugün anadolu türklerinin ana! soydaşları esasen orta asyadaki kazaklar kırgızlar değil, türkmenistanda yaşayan türkler, azerbaycan ve iranın kuzey bölgesinde ağırlık göstermekte. https://eksiup.com/p/ny281467xjwf
  https://galeri12.uludagsozluk.com/…uzlar_689192.png
  örneklemem gerekirse bunlar direkt kardeşlerimizdir; kazaklar, kırgızlar ise daha çok kuzenimiz gibi.

  oğuzların selçuklu önderliğinde* batıya göçü ve akabinde gelen moğol istilası ile bugün maverannünehir bölgesinde doğru düzgün oğuz türkü kalmadı. orta asyada kalan oğuz türkleri ağırlıklı olarak türkmenistan'da yaşamakta.
  yani bugün verdiğiniz modern gen haritalarındaki %10 orta asya bağı aslında anadolu'daki türklerin ne kadarının kıpçak türkü olduğunu gösteriyor o kadar. kazakistan'da, kırgızistan'da vs. 14. yy'ın 2. çeyreğinden itibaren artık oğuz türkü popülasyonu kalmadığından referans olacak bir gen yok ki istatistiği çıksın.
  oğuz türklerinin ekseriyeti batı asya'da yaşamakta artık ve batı asya* üzerine yapılan gen araştırmalarında anadoludaki türklerin geni %67 çıkmakta. üzerine %10'luk kıpçak türkünü de eklerseniz bu oran %77 dolaylarına geliyor. bu da size türkiyede türk geni taşıyan insan oranını aşağı yukarı gösterir.
  görsel

  gelelim bir diğer yanlışa. oğuz türkü ile kıpçak türkü aynı dile ve kültüre sahip ancak aynı genetiğe sahip değil dedik.
  kıpçaklar(bozkır türkleri) oğuzlara göre daha çekik gözlüdür ve safkan değillerdir, onlar da yazılı tarihten bugüne değin moğollar ve çin ile kaynaşma içerisindeler. ki zaten oğuzların tarih sahnesine çıktığı maverannünehr bölgesi asya steplerine benzemediğinden oğuzların çok fazla çekik gözlü olması beklenmez zaten oğuzların göz çekikliği mongoloid değil badem çekik dediğimiz göz şeklidir. ancak yine de günümüzdeki anadolu türklerine göre evet daha çekik gözlüdür. işte bunun sebebi 1000 yıllık genetik etkileşimdir. ana sebep değil, ikincil sebeptir bu etkileşim. ayrıca güzel bir şeydir kültürü zenginleştirir.
  orta asyadaki ana soydaşlarımız sadece türkmenistanda var dedik.
  bakalım
  türkmenistandan bir okul : https://www.cbd.int/…/idb-2009-turkmenistan-067.jpg *
  başka bir foto https://eurasianet.org/…g_l26x9lp.jpg?itok=jsozexi6
  https://minzifatravel.com/…kmenistan-people-gal.jpg
  https://turkmenistan.un.org/…-012.jpg?itok=dooazybg
  98 yılından bir türkmen ailesi bu da: https://www.churchinchains.ie/…atakovfamily2002.jpg
  anadoludaki türkler ile arasında çok mu fark görüyorsunuz?

  çekik göz konusunda da etrafı, özellikle kırsalları daha dikkatli gözlemlemek lazım. aslında çevrede çok var ama alışkın olduğumuzdan fark edilmiyor. insan beyni birini tanımlamak için yüzündeki en belirgin özelliğe odaklanır, bu yüzden alışkın olmayan birisi bütün çinlileri birbirine benzetir çünkü beynin ilk odaklandığı şey çekik gözdür. bu sebeple dikkatli incelenirse aslında badem çekiği görmek zor değil.
  şöyle salak bir video var; ama anlatmak istediğim şeyi özetliyor az çok. *

  bunlar da doğu türkü olan kazaklar : http://www.culturehoney.com/…/07/advantour.com_.jpg
  https://www.edgekz.com/…9/02/kazakh-youth-two-2.jpg
  oğuzlara nazaran genetik farklılıkları hasıl.
  bu da kazakça: https://www.youtube.com/watch?v=p6q8axzkxoa etimolojiye ilginiz varsa oldukça eğlenceli.

  şuna göz atılmasında fayda var : https://i.pinimg.com/…63fb8d4f343e04d4af96a2aa2.png
  görsel

  kısaca aslında bizim kendimize millet olarak türk değil, oğuz dememiz lazımdı tarihsel olarak. (bkz: oğuzca)
  ancak; bütün bu türk toplulukları zamanında aynı devletlerin çatısı altında yaşadığı için tek bir şekilde addedildi türk olarak. (bkz: #61684517) görsel
  latin, cermen, slav, sami, türk... bunlar bir kavmi niteleyen üst kimliklerdir. italyan, rus, alman, oğuz... bunlar ise milleti niteler.
  ancak bizim millet adımız tarihsel süreçte türk olarak kalınca ortaya doğal olarak bir karışıklık çıktı.
  bugün batılı tarihçiler bu karışıklığı turkish - turkic olarak çözüyor. ancak biz hala türk'ü tek bir ırka indirgiyoruz.
  (bkz: #58801125)
  bütün problem türklüğü tek bir karakteristik yapıda görmekten kaynaklanıyor.
  görsel

  edit : yukarılarda bir yerlerde "çünkü hititsin, yunansın" vs. vs diye saçmalayanlar olmuş. lütfen üzerlerine tarih kitabı atınız.
  hititler, türkler anadolu'ya göçmeden tam 2 bin yıl önce ege göçleri ile dağıldılar. 2 bin yıl lan!! el insaf. ki bizans kaynaklarında da anadolu'da herhangi bir hitit varlığından bahsedilmez. zaten o dönemin bütün göç hareketlerinde göç eden bir topluluk göç ettiği yerdeki topluluğu yerinden eder. (bkz: kavimler göçü) (bkz: anglo-sakson göçleri)
  kaldı ki hititler anadoluda kalmış olsa bizans etkisinde hristiyan olması beklenir. ama böyle bir şey de yok.

  rumsun çünkü asimile oldun saçmalığına gelince. rumlar -daha doğrusu yunanlar. rum romalı demek- türklerden daha köklü bir kültüre sahip. yunanları asimile edemezsin, ederse onlar seni eder.
  ki zaten hiçbir zaman asimile olmadılar varlığını sürdürdüler. müslüman olanları var tabi, türk gibi yaşayanları da ama ortada kitlesel bir asimilasyon olması eşyanın tabiatına aykırı.
  anadolu havzası türkler geldiğinde bizans'ın tarım havzasından başka bir şey değil. türklerden önce rum ve ermeni yoğunluğuna sahip ama türk akınları ile boşaltılıyor. zaten bu sayede çaka bey koskoca anadoluyu boydan boya geçip 1081 gibi erken bir tarihte izmir'i zaptediyor. yoğun nüsuflu bir bölgede böyle bir şey beklenmez.
  anadoludaki türk baskınlığını sağlayan da ilk göç* değil moğollar istilasıdır. 13. yy başlarında maverannünehr'de bulunan, moğollardan kaçan ne kadar oğuz varsa soluğu anadoluda alıyor. bir yığılma gerçekleşiyor. anadolu'nun türk yurdu olmasını sağlayan ana sabit budur ki bizans kaynakları 13. yy'ın sonlarında anadoludaki türk yoğunluğunu "200 bin çadır denizli, 100 bin çadır kastamonu, 30 bin çadır kütahya" gibi oldukça net bir şekilde kayıt altına almıştır. *
  https://issuu.com/…u_bat___s._07__may_s-haziran-tem *

  anadolu'nun demografik yapısı hakkındaki en net ipucu ise anadolu beylikleridir.
  selçukluların yıkılışından sonra anadolunun dört bir yanında türk beylikleri ortaya çıkıyor. bu beylikler komşularıyla savaşarak, fethederek değil bulunduğu bölgelerde kendi taifelerinin desteği ile kuruldu. anadolu'da türk baskınlığı olmasaydı silah zoruyla anadoluya giren selçuklulardan sonra doğan otorite boşluğunda ortaya bir sürü türk beyliği çıkması değil; bizansın, ermenilerin bölgeye tekrar hakim olması beklenirdi.
  ama ne gariptir ki "şimden gerü hiç gimesne divanda, dergahda, bergahda, mecliste, meydanda ve dahi her yerde türk dilinden özge söz söylemeye" diyen beylikler ortaya çıkmıştır.

  göçebe* topluluklar toplum yapıları gereği oturmuş güçlü bir kültüre sahip olmaz (ibn-i fadlan seyahatnamesi'nde o dönemki köktengrici oğuzların yaşam tarzlarını okuyabilirsiniz) bu yüzden türkler de kendilerinden daha baskın bir kültüre sahip araplar ve perslerle karşılaşınca dinini bıraktılar, dilini bıraktılar. alfabeyi değiştirip arapça şiirler yazmaya, keyhüsrev, keykubat gibi farsça ünvanlar kullanmaya başladılar. bizans ile karşılaşınca kendilerine rumi demeye başladılar (bkz: rum sultanlığı) kayserlik iddiasında bulundular. bu tarihte hiç değişmeyen bir disiplindir. baskın kültür zayıf kültürü daima domine eder.
  yani demek istediğim şimdi kalkıp baskın bir kültürü olmayan bir avuç göçebenin anadoluya gelip de helen ve roma kültürüne sahip milyonları asimile edebileceğini gerçekten düşünmek ancak cehalet ya da türk düşmanlığı ile açıklanabilir.
  velhasıl
  anadoluda nüfus üstünlüğünü sağlayamamış olsaydık bırakın dönemin en güçlü kültürü olan helen kültürüne sahip milyonları asimile etme! gibi bir manyaklığı eriyip giderdik. nitekim, hindistan'a, doğu avrupaya göç eden türklerin kaderi doğal olarak bu oldu.
  ki biz de göçebe yaşamın getirdiği baskın kültürümüz olmamasının sonucunda bu asimilasyondan yarı araplaşarak çıktık. günümüzde bunun sancısını hala çekiyoruz.
  tarih belli bir disipline göre yapılır, 3 milyon geldik de işte sonra asimileyiz biz yok yok hititiz! falan diye aksiyom çıkarımlarla değil.

  edit 2: oğuzlarla ilgili özellikle boylarla çok soru geliyor.
  24 tane oğuz boyu var türkiye'nin dört bir yanına dağılmış, varsak* gibi alt boylar da var. hepsinin de kendine özgü bir anlamı ve bir tamgası vardır. (bkz: #5624380)
  http://4.bp.blogspot.com/…boyları'nın damgaları.jpg
  game of thrones gibi lan.
  iyi parti'nin sembolü kayı boyunun tamgasıdır mesela. oğuzlar, orta asya'da anadolu'da bu tamgaları dört bir yana işlemiş, eski yapılarda, kayalarda vs görülebilir.
  https://www.docdroid.net/…-oqhuz-boyu-damqalari-pdf
  https://dergipark.org.tr/…nload/article-file/622699
  http://avrasyad.com/…9520577_13. nesrİn - kopya.pdf
  http://gobustan.cls.az/…es/1665/books/927675584.pdf

  kimin hangi boydan olduğunu öğrenmesi ise biraz meşakkatli. erken dönemde yerleşik hayata geçen çoğu insan unuttu boylarını. ama; yaşayan 80 yaş üstü bir akrabanız varsa sorun, bilirler.
  ben mesela toros dağları avşarlarındanım. üniversite hocam salur'du. yakın bir arkadaşım çepni.
  yer adlarından ve soyadlarından falan bir fikir edinilebilir. adana'nın yüreğir ilçesi mesela üreğir boyundan gelmekte, bazı soyadları direkt boylarla ilintilidir.
  bu konuda faruk sümer'in oğuzlar kitabı yardımcı olabilir ya da yusuf halaçoğlu'nun anadolu'da aşiretler cemaatler oymaklar kitabı.
  araştırın oğuzları, zevklidir.
  https://dergipark.org.tr/…nload/article-file/388382

  dadaloğlu: “kalktı göç eyledi avşar elleri. ağır ağır giden eller bizimdir”
634 entry daha