şükela:  tümü | bugün
31 entry daha
 • sigaranın içeriğindeki katkı maddeleri değişti. o nedenle katkı maddesi olmadığından dolayı içtiğimiz sigara farklı geliyor. aşağıya ekledim maddesini, yani psikolojik değil fiziksel.

  ------

  tütün mamullerinin üretim şekline, etiketlenmesine ve

  denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar

  hakkında yönetmelik

  girdilerin düzenlenmesi

  madde 9 – (1) karakterize edici aroması olan sigara ve sarmalık kıyılmış tütün mamulü piyasaya arz edilemez.

  (2) aşağıda belirtilen katkı maddelerini içeren tütün mamulleri piyasaya arz edilemez:

  a) bir tütün mamulünün sağlık açısından faydalı olduğu veya daha az sağlık riski gösterdiği izlenimini yaratan vitaminler ve diğer katkı maddeleri.

  b) kafein veya taurin veya enerji ve canlılık ile ilişkili diğer katkı maddeleri ve uyarıcı bileşikler.

  c) emisyonlar için renklendirici özellikleri olan katkı maddeleri.

  ç) içimlik tütün mamulleri için inhalasyonu veya nikotin alımını kolaylaştıran katkı maddeleri.

  d) yanmamış formda kanserojen, mutojen, reprotoksik özelliklerine sahip olan katkı maddeleri.

  (3) filtre, kağıt, paket, kapsül gibi bileşenler ile kokusunda, tadında ya da duman yoğunluğunda değişim sağlayan herhangi bir teknik özelliğinden herhangi birinde aroma verici içeren sigara ve sarmalık kıyılmış tütün mamulü piyasaya arz edilemez. filtre, kağıt ve kapsüller tütün veya nikotin içermez.

  (4) 23/6/2015 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı resmî gazete’de yayımlanan kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanması hakkında yönetmelikte belirlenen hükümler veya koşullar, bakanlıkça uygun görüldüğü şekilde tütün mamullerine de uygulanır.

  (5) bilimsel kanıtlara dayanarak, tüketim aşamasında tütün mamulünün toksik veya bağımlılık yapıcı etkisini veya kanserojen, mutojen, reprotoksik özelliklerini belirgin veya ölçülebilir bir seviyeye yükselten miktarlarda katkı maddesi içeren tütün mamullerinin piyasaya arzı bakanlık tarafından yasaklanır.

  (6) bakanlık, bir tütün mamulünün karakterize edici bir aromaya sahip olup olmadığını, yasaklanan katkı maddeleri veya aroma vericilerin kullanılıp kullanılmadığını ve bir tütün mamulünün, toksik veya bağımlılık yapıcı etkisini veya kanserojen, mutojen, reprotoksik özelliklerini belirgin ve ölçülebilir bir seviyede yükselten miktarlarda katkı maddesi içerip içermediğini belirlemek veya değerlendirmek için üreticilere orantılı ücretler yükleyebilir.

  (7) sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretiminde koruyucu ve nemlendirici dışında herhangi bir katkı maddesi kullanılamaz.

  (8) bu maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak bakanlık tarafından düzenleme yapılır.
383 entry daha