şükela:  tümü | bugün
 • cumhuriyet dönemi yazarlarından, tarihçi. (1900-1972)
  istanbul'da doğdu. yüksek öğrenimini iü tarih bölümü'nde yaptı.
  kurtuluş savaşı başlayınca ankara'ya geçti. öğüt, yeni gün, hakimiyeti milliye gazetelerinde görev aldı.
  cumhuriyet sonrası liselerde tarih öğretmenliğine başladı. bu arada tanın, cumhuriyeti gazetelerde yazılar yazdı.
  eserleriyle kurtuluş savaşı'nın önemli ayrıntılarım ortaya çıkardı. bu arada ittihat terakki döneminin fikir hareketlerini. islâm tarihinde çeşitli mezheplerin asıl oluştuğunu araştırdı.

  eserleri:

  ziya gökalp ittihadı ve terakki meşrutiyet tarihi, atatürk ve millî mücadele tarihi , kuvayi milliye tarihi , mezhepler ve tarikatlar tarihi

  hazretin yazdıklarına akademik çevreler pek itibar etmeseler de; 'mezheplerve tarikatlar tarihi' adlı eserinde kullandığı evrak ve yazmaların, tekke ve zaviyelerin kapatılmasından sonra toplanan vesikalar olması hasebiyle oldukça ehemmiyet verilir.
  sahaflar bu kitaba fahiş fiyat isterler.
 • kirmizi kapaginda gordion'daki kor dugumu kiliciyla kesen buyuk iskender'in yer aldigi "tarihten efsaneler" gibi garip bir adi olan hayat ansiklopedisi cagina ait kitabiyla beynime kazinmis tarihci.(bkz: ne dedim ben)
 • 1900 tarihinde [istanbul]'un koca mustafa paşa semtinde, beyçayırı sokağı'nda doğmuştur. büyük babası afyonkarahisar mutasarrıfı salih bey, babası eski maarif nezareti meclisi kebir ve muayene azasından fevzi bey'dir. fevzi bey 1908 tarihinde istanbulda protesto adında bir gazete neşretmiştir. aynı zamanda el adil adlı arapça bir gazetede de başmuhabirlik yapmıştır. birçok da eserleri vardır. bunlardan teşkilat-ı avalim, sarf-ı arabi adlı eserleri basılmıştır. tarihi hürriyet, hikmet-i hukukun tarihi, miyar-ı hukuk ve cebri ala adlı eserleri vardır. birçok da mecmualara yazılar yazmıştır.

  fevzi bey büyük türk alimi hoca tahsin efendi'nin ilm-i ruh, esrar-ı abu hava, tarihi tekvin, esas-ı ilmi heyet, adlı eserlerini önsözler ilavesiyle tab ettirmiştir.

  şapolyo, ilk ve orta tahsilini istanbul lisesi'nde yaptıktan sonra okul tarafından [1917] tarihinde almanya'ya tahsile gönderilmiştir. mütareke dolayısı ile almanya'dan döndükten sonra öğretmen okuluna gitmiştir. milli mücadele'nin başlamasıyla anadolu'ya geçerek kağnı kolları komutanı olarak cepheye cephane taşıma görevini yapmıştır. kanlı bayrak kuvay-ı milliye müfrezesinde çalışmıştır. öğretmen okulundan mezun olduktan sonra dil ve tarih - coğrafya fakültesine iki yıl devamdan sonra istanbul üniversitesi tarih fakültesi'nde okumuş ve tarih öğretmeni olmuştur.

  iki yıl da felsefe derslerine devam etmiş, ziya gökalp'in ameli içtimayiat derslerine devam ederek sosyolojiye çalışmıştır. sırası ile ankara sultanisi, konya lisesi, istanbul erkek lisesi, vefa lisesi, kuleli askeri lisesi, maltepe askeri lisesi, maarif koleji, türk kuşu, gazi lisesi, harp okulu, ticaret ve turizim yüksek öğretmen okulu'nda inkilap tarihi ve ahlak tarihi öğretmenliğinden sonra, türkiye'nin turistik özelliği ve anıtlar tarihi derslerini okutmuştur. aynı zamanda radyo eğitim müşaviridir.

  enver behnan şapolyo bir yandan hocalığa devam ederken diğer yandan da gazeticilik mesleğine girmiştir. (1922) yılında ankara'da neşrolunan öğüt gazetesi ile yenigün gazetelerinde muhabirlik, sonrada muharrirlik etmeye başlamıştır. hakimiyet-i milliye, ulus konya babalık gazetelerinde çalıştıktan sonra hüseyin cahit bey'in çıkarmakta olduğu tanin gazetesinin ankara muhabirliğini yapmıştır.

  1924 tarihinde istanbul'a gelerek son telgraf, cumhuriyet, yeni türkiye, vakit, akşam, gece postası, ikdam - son telgraf, yeni sabah gazetelerinde muharirlik ve musahhihlik yapmıştır. 1955 yılında zafer gazetesi'nde çalışarak bu gazetede tarihi makaleleriyle, atatürk'ün hayatı, milli mücadelenin iç alemi adlı tefrikaları neşredilmiştir. aynı zamanda ankara'da neşrolunan inkilap, ulus, haber, son baskı gazetelerinde de makale ve tefrikaları çıkmıştır.

  istanbul'da neşrolunan yeni gazete, yedigün, büyük gazete, resimli perşembe, resimliay, resimli mecmua, türk yurdu, kadın yolu mecmuası, türk yurdu, köy postası, çocuk ve yuva, gençay, hafta, çocuk haftası, iller ve belediyeler dergisi, önasya, ülkemiz, türk kültürü, halk evleri mecmuası, ankara belediyesi'nin neşretmekte olduğu ankara adlı mecmualarda tarihî makaleleri ve tarihî romanları neşredilmiştir. gazetecilite uzun seneler hizmetinden dolayı basın şeref kartı verilmiştir.

  inkilap tarihi ile ilgili yazmış olduğu eserleri ile türkiye ve dış memleketlerde tanınmıştır. amerikalı birçok tarihciler şapolyo'nun tarihi eserlerinden faydalanmışlar ve eserlerini bibliyograflarına almışlardır. bunlardan profesör uriel heyd in yazmış olduğu foundations of turkish nationalism london - co - luzac - 1950( türk milliyetciliğinin esasları) adlı eserden başka yine amerika da ingilizce olarak çıkan kemal karpat ın turkey's politic 1959 princeton university press( türkiye'nin dahili siyasetine dair) kitabında şapolyo'nun eserlerinden faydalanılmıştır. aynı zamanda amerikalı miss elaine d. smith'in yazmış olduğu ingilizce turkey: arigins of the kemalist movement and the govenrment of the national assembly washington - 1959 yani ( kemalizm esasları ve büyük millet meclisi hükümeti) adlı eserde, şapolya'dan faydalanmıştır.

  10 ağustos 1960 yılında moskova'da toplanan 25.ci enternasyonal müsteşrikler kongresine moskova ilim akademisi tarafından delege seçilerek davet edilmiştir. enver behnan şapolyo'nun gülbahar sultan adlı edebi bir eseride sırpça ve hırvatça'ya tercüme edilmiştir.

  kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/enver_behnan_şapolyo
 • osmanlı sultanları tarihi adında türk ve islam yanlısı bir kitabı da olan muhterem.
 • keskin görüşlü bir tarihçi.

  raflar dolusu kitaplar dolaşmak yerine onun yazılı mirasına yoğunlaşmak kestirme ve etkili bir yol. mutlaka öyle.

  örneğin, osmanlı'dan türkiye cumhuriyeti'ne geçişte hanedana karşı halktaki kolektif hissiyat değişimini ne de güzel özetler:

  "artık vahdeddin tac ve tahtının sevdasına düştü. anadolu halkı saraydan ve vahdeddin'den nefret etti. çünkü anadolu halkını hilafet orduları kurarak birbirine kırdırıyordu."

  (enver behnan şapolyo, osmanlı sultanları tarihi, istanbul: rafet zaimler yayınevi, 1961, s. 471)
 • büyük selçuklu tarihi kitabı selçuklular hakkında genel bir fikir edinmek için güzel bir kaynak olan tarihçi.
 • soyadını çin kaynaklarında adı “sha-po-lo“ diye geçen göktürk hakanı işbara kağan’dan alan tarih öğretmeni.

  mustafa kemal atatürk kitabında kendisi şöyle tanıtılıyor.

  “1900 yılında istanbul'un koca mustafa paşa semtinde doğmuştur. ‘şapolyo’ soyadını almasını, göktürk hakanı işbara kağan'ın adının çin kaynaklarında ‘sha-po-lo’ olmasına atfetmiştir. babası nadiri fevzi bey, annesi hatice şaziment hanımdır. şapolyo, ilk ve orta tahsilini istanbul lisesinde yaptıktan sonra 1917 yılında almanya'ya tahsile gönderilmiştir. mütareke dolayısıyla almanya'dan döndükten sonra istanbul muallim mektebine girmiştir. milli mücadelenin başlamasıyla anadolu'ya geçmiş, kağnı kolları komutanı olarak cephane taşıma görevini üstlenmiştir. daha sonra kuvay-ı milliye müfrezesinde çalışmıştır. öğretmen okulundan mezun olduktan sonra dil ve tarih-coğrafya fakültesine iki yıl devam etmiş, daha sonra istanbul üniversitesi edebiyat fakültesi tarih bölümünde okumuş ve tarih öğretmeni olmuştur. 1965 yılında öğretmenlikten emekli olmuştur. enver behnan şapolyo, öğretmenliğinin yanı sıra baba mesleği olan gazeteciliğe merak salmıstır. bu münasebetle 1922 yılında hâkimiyet-i milliye'de muhabirliğe başlamış daha sonra ankara ve istanbul'da birçok gazetede muhabirlik, muharirlik musahhihlik yapmıştır. bununla birlikte resimli mecmua, ülkü, çınaraltı, hisar, türk yurdu, türk kültürü, önasya mecmuası, halkevleri dergisi, türk kadını, kemalizm ve türkiye, doğu mecmuası gibi daha birçok dergiye makale yazmıştır. 1972 yılında vefat eden şapolyo, ankara karşıyaka mezarlığına defnedilmiştir.”
 • mustafa kemal paşa ve milli mücadelenin iç alemi isimli eserinde fevzi paşa'nın cevat paşa ve mustafa kemal paşa'yı beykozda ki evine davet ederek işgalden tek kurtuluşun doğu anadoluda silahlı bir direniş başlatıp bunu batı anadoluya kadar genişletmek olduğunu söylediğini belirten tarihçi yazar.yani fevzi paşa kurtuluş savaşının temel planını teklif etmiş.

  daha da ilginç olanı ise cevat paşa ve mustafa kemal paşa bu fikri padişah vahdettin'e iletiyorlar ve padişahta bu planı kabul ediyor.

  tabi bunların hepsini şapolyo bey söylüyor.kaynağı nedir tabi bilmiyorum.
hesabın var mı? giriş yap