şükela:  tümü | bugün
 • esya ve mekan tasariminda insanlarin bedensel ve ruhsal ozellikleriyle egilimlerinin de gozonunde bulundurulmasi.
 • insanın fiziki, psikolojik, sosyal nitelikleri ve insanın çalışma durumu hakkındaki herşey(malzemeler, calışma alanı, işin kendisi, eğitimi ve organizasyonu vs...) hakkındaki bilgilerin tasarım içindeki sistematik uygulamasıdır.
 • yunanca ”ergon = iş, çalışma”, “nomos = yasa” anlamına gelen sözcüklerin birleştirilmesiyle “ ergonomi” sözcüğü elde edilmiştir. ergonomi, insanın biyolojik, psikolojik özelliklerini göz önünde bulundurarak insan-makina-çevre uyumunun doğal ve teknik kurallarını araştıran, disiplinlerarası araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları olarak tanımlanabilir. ergonomik çalışmaların kökeninde insanın verimini artırmak, makine temposuna ayak uydurmasını sağlamak, dolayısı ile daha çok üretim yapacak duruma getirmek anlayışı vardır. ancak bu anlayış önceleri insanın bir makine gibi görülmesine yol açmıştır. daha sonraları sınırlı iş görme gücüne sahip olan insanın, bir makine gibi görülmesinin yanlış olduğu sonucuna varılmış ve üretim artışı uğruna kapasitesinin üstünde çalıştırılan insanın yorularak ya da hata yaparak kazalara neden olacağı, sonuçta üretimi aksatacağı anlaşılmıştır. günümüzde ise ergonomik çalışmaların hedefi, sadece insanı kazalardan ya da hatalardan koruyarak üretimi aksatmamak değil, aynı zamanda çalışma ortamlarını da insanı mutlu edecek ortamlara dönüştürmektir. ergonominin konusu iş ve insan ilişkileri ve bu ilişkileri etkileyen çevresel etmenlerdir. insan özellikleri, insan-makine ilişkisi, çalışma koşulları, çevresel koşullar bir bütün olarak ergonominin çalışma sahasına girer. diğer bir tanımla masanızın yüksekliği, sandalyenizin rahatlığı, çalıştığınız yerin havasının nemi, gürültü düzeyi, dinlenme araları, çalışma tezgahının konumu, gösterge düzeni, gösterge-kontrol ilişkisinin uygunluğu, çalışma alanının boyutu, renklerin kullanımı, aydınlatmanın yeterliliği vb. konular ergonominin çalışma konularıdır. ergonominin uğraş alanları,insan özellikleri (duyusal, fiziksel, ussal) ve kapasite sınırları, çalışma koşulları (duruş ve hareketler, yorgunluk, gerilim, monotonluk, iş güvenliği, kazalar, motivasyon, vardiya çalışması, çalışma süreleri, otorite, yetki, sorumluluk, grup davranışı, ücret yapısı), insan makine ilişkisi (gösterge-kontrol düzeni, boyut sorunları, mekanik sorunlar), çevresel koşullar (aydınlatma, gürültü, titreşim, sıcaklık, nem, hava akımı, toksik maddeler, buharlar, gazlar, radyasyon, düzen ve temizlik, renk ve manzara)

  ergonomi insanın özelliklerini, yeteneklerini, yeteneklerini geliştirme gücünü ve bu gücün sınırlarını inceleyerek, insandan istenebilecek görevlerin çerçevesini belirler. bundan sonra çalışanla işi arasında iyi bir uyum sağlar, insanın çalışırken aşırı zorlanmalar yüzünden yıpranmasını önler ve bu uyum sayesinde iş başarımını yükseltir. iş sisteminin insan üzerinde yarattığı fizyolojik ve psikolojik hasarların en aza indirilmesinin hedeflendiği ergonomik ortamlarda; araç ve gereçler insanın özellik ve yeteneklerine göre tasarımlanır. çalışma yöntemleri ve çevre koşulları insana uygun duruma getirilir. yapılan işin anlamlı ve yararlı algılanması sağlanır. çalışanlara yeteneklerini kullanma ve kendilerini kanıtlama olanağı verilerek, kendilerini değer yaratıcı olarak algılamaları sağlanır. ergonomik çalışmaların yönünü ve içeriğini belirleyen iki ölçüt vardır.
  1.insandan beklenen işin onun yeteneklerinin sınırları içinde olması.
  2.insan yeteneklerinden optimum düzeyde yararlanılması.

  ergonomi çalışmaları iki farklı alanda uygulanabilir:

  1. ürünün tasarımı aşamasında ergonomik çalışmalar
  2. işyerinin tasarımı yada yerleşimi aşamasındaki ergonomik çalışmalar

  ergonomik uygulamaların başarıyla yerine getirilmesiyle birlikte iş süresi kısalır, yorgunluk-kazalar-işe devamsızlık-malzemenin bozulması-malzemenin israfı azalır, kalite-üretkenlik-kar yükselir
 • bir mühendis için en ürkütücü kriterdir ergonomi. mühendis temel bilimler içerikli ve tamamı matematiksel modele dayalı mekanik, elektrik veya optik sistemlerle ugrasmaya aliskindir. elindeki her türlü fonksiyonun olasi durumlara karşı cevabi bu modeller sayesinde onune şaşmaz bir şekilde çıkar. ancak ergonominin insan çevre uyumu üzerinde çalışan yapısı, yani parametre olarak insanı alması klasik muhendis arkadasi derin dumura ugratir. davranis, tepki, memnuniyet gibi bir cok kavramin formuluze edilemediği insan dogasi ne amprik formullere ne de matematiksel modellere açıktır. tum bunlara karşın ergonomi muhendis için bir çok disiplinde muhendisin karsısına olur olmaz cikan ona nanik yapan bir etmendir.
 • cogu cep telefonu ureticisinin bihaber oludugunu sandigim kavram. yahu kardesim siz buldugunuz her bok pusuru dolduruyorsunuz da icine; adam napsin ajandayi, mail reader'i debelenerek input yaptiktan sonra. ureticilerden talebimiz sudur ki her cep telefonuna bir adet ps/2 klavye girisi eklesinler* ya da daha kolayi, hepsine son donemin smartphone'larindaki gibi kalem koysunlar.
 • ergonomi hakkında hazırlanmıs en iyi türkce site.
  http://www.students.itu.edu.tr/…i/bilbank/iky1.html
 • insan ile kendi yarattığı eşya, makine ve yapay çevre arasındaki ilişkiyi inceleyen bilimsel disiplinin adıdır.
 • maksimum yarar-minimum külfet
 • (bkz: antropometri)