şükela:  tümü | bugün
 • yunan mitolojisinde bazen bir, bazen de üç kişi olarak gösterilen öç alma tanrıçaları. erinys'lerin doğumunu hesiodos,kronos'un, annesi gaia'dan aldığı tırpanla babası (gelişme bölümünün aynı olduğu bir doğum hikayesi de aphrodite* için mevcuttur) uranos'un hayalarının kesmesi sonucu fışkıran kandan toprağın gebe kalması şeklinde anlatır..kanlardan gebe kalan toprak yıllar sonra bu üç tanrıçayı doğurmuştur. daha sonra erinys'lerin üç kadın olduğu ve adlarının da alekto , megaira ve tisiphone olduğu kabul edilmiştir.erinys'ler suç işleyenin ve özellikle adam öldürenin peşine takılan köpekler şeklinde düşünülür... dişi olan bu köpekler kan kokusunu alıp koşarlar ve peşine takıldıkları adamı durmaksızın kovalayarak çıldırtırlar.
 • tanarri'nin succubus'une denk a$iri guzel bir baatezudur.
 • athena'nın yargıç olduğu mahkemenin kurulması ve kanun anlayışının gelmesi ile erinyes* olan adlarını eumenides*olarak değiştirmişlerdir....insanlığın vicdanını temsil ederler.

  ayrıca (bkz: furies)
 • öfkesi dinmez barısmak bilmez anlamına gelen öç tanrıçaları erinyslerden biri.
 • öc tanrıçalarıdır. kronos babası uranos'u hadım ettiğinde uranos o kadar kızar ki "hepiniz yenileceksiniz. intikamımı alacağım sizden" die beddua eder.erinysler de böyle doğarlar. ama aile içi öclerle yetkilidirler yalnızca. entrikacı öc olaylarına (bkz: nemesis) bakar.
 • erinye’ler grek ve roma mitolojisinde evrendeki düzenin ve doğa yasalarının bekçileri olarak görülürler. erinye’ler başkalarına zarar verecek şekilde haklarının dışına çıkan herkesi, insan veya ilah olduklarına bakmadan, evrendeki düzenin korunması için, merhametsizce cezalandıran ilaheler olarak tanımlanır. suç işleyenlerin peşine takılırlar, yeryüzünde olduğu gibi, öte-âlemde de durup dinlenmeden, gece gündüz suçluları bulup cezalandırır, işkence ederler. acımasız olmalarına karşın, bu işi o kişinin ve herkesin hayrı için yapmaktadırlar. bu yüzden onlara “eumenide’ler” (hayırlı’lar) de denir. kişi ıstırabını yeterince çektiğinde ve yeterince pişman olduğunda yakasını bırakırlar. erinye’ler kimilerine göre, ilâhî irade yasaları’nın gereklerini, bunların varlıkta yansıması olan vicdanı, vicdan sesini ve vicdan azabını simgeleyen bir semboldür.
 • (bkz: erinyeler)
 • furies olarak da geçmektedir.
 • hesiodos'a göre erinys('ler)'in doğumu şöyledir:
  kronos, anası gaia'nın verdiği tırpanla uranos'un hayalarını keser (theogonia - 276 vd.)

  --- spoiler ---
  koca uranos geldi kara geceyle,
  indi yere arzudan yanıp tutuşarak,
  yaklaşıp sardı toğrağı boydan boya.
  ama pusuda bekleyen oğlu
  uzattı sol elini ve sağ elindeki tırpanla
  koskoca, upuzun sivri dişli tırpanla
  bir anda kesti babasının hayalarını
  ve kaldırıp attı arkasından bir yere.
  ama boş değildi elinden savrulup giden;
  kanlar fışkırıp saçıldı içinden
  ve hepsi gömüldü kaldı toprağın bağrında,
  ve bunlardan gebe kalan toprak yıllar sonra
  doğurdu yaman erinys'leri, öç tanrıçalarını.
  --- spoiler ---

  bu tanrıçalarla birlikte devlet ve orman perilerinin de doğduğunu belirtir hesiodos, theogonia'da.
  ama sayılarını ve isimlerini vermez.

  (bkz: erinys)