şükela:  tümü | bugün
 • t.c. basbakanlik devlet arsivleri genel mudurlugu internet sitesinde ilgili belgelerin gorulebildigi hadise.

  "hal ve vaziyyet takdiriyle hukumet tarafindan ihtilal ve isyani intac edecek ahval vuku'una meydan birakilmamakla beraber ermenilerin harekat ve fa'aliyetleri tezayud eden menatikda son derece siddet ve sur'atle hareket olunmak ve her vak'ayi mu'essir ve kat'i vesa'it ile mahallinde esbab-i vukuyla birlikte imha etmek icab eder." diye belirtilmistir.

  http://www.devletarsivleri.gov.tr/kitap/
 • devlet arsivlerindeki belgelere gore, ulkenin dort bir yanindaki ermeniler surulmus, sahipsiz cocuklar yerlerinde birakilmis, tehcir sirasinda "hiss-i hayvaniyyesine maglub olarak" muhacirlere gasp ve tecavuz edenlerin cezalandirilacagi bildirilmis, zabit, asker, sanatkar, protestan ve katolik ermeniler tehcirden muaf tutulmuslardir:

  "bab-i ali dahiliyye nezareti
  emniyyet-i umumiyye mudiriyyeti

  hudavendigar, ankara, konya, izmit, adana, mar'as, haleb, zor, sivas, kutahya, karesi, nigde, ma'muretu'l aziz, diyarbekir, karahisar-i sahib, erzurum, kayseri'ye

  ermenilerin bulunduklari mahallerden ihraclariyla ta'yin olunan menatika sevklerinden hukumetce muntazar olan gaye bu unsurun hukumet aleyhine tesebbusat ve fa'aliyette bulunmamalarina ve bir ermenistan hukumeti tesviki hakkindaki amal-i milliyelerinin ta'kib edemeyecek bir hale getirilmeleri te'min esasina ma'tuf olub, efrad ve eshas-i merkumenin imhasi olmadigi icin sevkiyat esnasinda kafilelerin masuniyyet-i hayatiyye ve muhacirin tahsisatindan sarfiyat icrasiyla i'aselerine a'id her turlu tedabirler bi'l-etraf istikmal ve yerinden cikarilip der-dest-i sevk bulunanlardan ma-ada kalan ermenilerin yerlerinden cikarilmamasi ve teblig-i sabik vechile asker a'ileleriyle ihtiyac nisbetinde san'atkar ve protestan ve katolik ermenilerin sevk olunmamasi hukumetce sure-i kat'iyyede mustelzemdir. kafilelere ta'arruz ve bi'l-hassa gasb ve hiss-i hayvaniyyesine maglub olarak gasb ve hetk-i irza ictisar edenlerle bunlara onayak olan me'murin ve jandarma hakkinda bila-terahi derhal ta'kibat-i kanuniyyeye tevessul olunarak siddetle te'dibleri ve memurinden bu kabil eshasin hemen azilleriyle divan-i harblere teslimi ve isimlerinin inbasi ve bu kabil vekayi'in tekrarindan vilayet/livanin mes'ul tutulacagi beyan olunur.
  fi 16 agustos sene [1]331"
  http://www.devletarsivleri.gov.tr/…tap/pdf/2/99.pdf
 • nutuk'tan..

  "...

  her yerde gösteriler yapılması için yaptığım tebligat tarihinden üç gün sonra, yani 31 mayıs 1919'da harbiye nâzırı'nın şu telgrafını aldım : ingiltere olağanüstü komiserliği'nden bâbıâlî'ye tebliğ olunup harbiye nezareti'ne verilen nota sureti aynen aşağıya çıkarılmıştır :

  bugüne kadar gelen raporlardan, 3'üncü kolordu bölgesinde âdî haydutluk olaylarından başka bir şey görülmediği bilinmekle beraber, son notada bildirilen durumlar hakkında özel soruşturma yapılarak sonucunun acele bildirilmesini rica ederim.

  31/8/1919 harbiye nazırı şevket

  suret
  1- sivas'ın durumu ile orada olup bitenler ve bu şehirde yahut bu şehrin yakınında toplanmakta olan çok sayıdaki ermeni mültecîlerinin güvenliği ile ilgili olarak son günlerde oldukça kaygı verici haberler almış olduğumu siz sadrazam hazretleri'nin yüksek katına bildirmekle şeref duyarım.

  2 - bundan dolayı askerî komutanın görev bölgesi içinde bulunan ermenilerin iyi korunması ve hìmayeleri için elden gelen bütün tedbirleri almasını emreder ve herhangi bir şekilde öldürme veyahut kötü muamele olduğu takdirde, kendisinin doğrudan doğruya sorumlu tutulacağını bildiren bir telgrafın yüksek harbiye nezareti'nce adı geçen komutana acele olarak çekilmesi hususunda emir buyrulmasını siz sadrazam hazretleri'nin yüksek şahsiyetlerinden rica ederim.

  3 - bu talimata benzer bir talimatın ilgili sivil memurlara da verilmesini ayrıca rica ederim.

  4 - memleket içindeki güvenlik bozucu olaylar konusunda siz sadrazam hazretleri'nin yüksek şahsiyetlerinin ne kadar haklı bir endişe içinde bulunduklarını bildiğim için, siz sadrazam hazretleri'nin yüksek şahsiyetlerine ayrıca, işbu uyulacağından eminim.

  5 - sözkonusu olan talimatın gönderildiği tarih hakkında verilecek bilginin beni fazlasıyla sevindireceğini bildiririm.

  sivas vali vekilliği'nden aldığım 2 haziran 1919 tarihli bir telgrafta da albay demange (dömanj) imzasıyla alınan telgrafta): izmir işgali üzerine, aziziye'de hristiyanlar ölümle tehdit edilmiştir, bu hareket doğru değildir. sizi durumdan haberdar edeyim ki, bu gibi haller müttefik askerleri tarafından ilinizin işgaline yol açar, anlamında ihtarlarda bulunulmaktadır denilmekteydi.

  gerçekte, ne sıvas'ta kaygı verici bir durum vardı ve ne de hristiyanların ölümle tehdit edildiği doğruydu. bunları, milletçe yapılmaya başlanan gösterilerden korkuya düşen hrıstiyan azınlıkların, yabancıların dikkatini kendi üzerlerine çekmek için kasıtlı olarak yaydıkları uydurma haberler olarak kabul etmek gerekir. harbiye nezareti'nin nota suretini de içine alan telgrafına verdiğim cevabı olduğu gibi arzedeceğim :

  istihbarat çok ivedi

  harbiye nezareti yüksek katına

  ilgi : 2 haziran 1919 tarihli şifre 3.6.1919

  sıvas ve çevresinde eskiden beri bulunan ermenileri ve sonradan gelen mültecîleri yılgınlığa düşürecek hiçbir olay geçmemìştir. ne sıvas'ta ne de çevresinde kaygı verici herhangi bir durum yoktur. herkes sükûnet içinde iş ve güçleriyle meşguldür. bunu kesinlikle bilginize sunar ve sizi temin ederim. bu bakımdan ingiliz notasındaki haberlerin nereden kaynaklandığı bendenizce bilinmek gerekir. izmir ve manisa'nın işgali ile ilgili acı haberler üzerine müslüman halk tarafından yapılan ve hristiyan azınlıklar hakkında hiçbir düşmanlık duygusu gütmeyen toplantılardan belki de bazılarının ürkmüş olması hatıra gelebilir. itilâf devletleri milletimizin haklarına ve bağımsızlığına saygılı kaldıkça, millet de vatanın saldırıya uğrayıp parçalanmayacağından emin oldukça, hristiyan azınlıkların korkuya kapılmalarına hiç bir sebep yoktur. bu konuda devlete karşı her türlü sorumluluğu yüklenir ve buna kesinlikle güven buyurulmasını istirham ederim. ancak, milletin bağımsızlık ve varlığını yok eden ve millî varlığı tehlikeye düşüren işgal, cana kıyma ve zulüm gibi izmir bölgesinde görülmekte olan olayların ve benzerlerinin tekrarlanmasına karşı, ne milletin heyecanını ve içindeki acıları ne de bundan doğacak millî gösterileri engelleyip durdurmak için kendimde ve hiç kimsede bir güç ve kudret göremeyeceğim gibi, bu yüzden çıkacak olayların karşısında da sorumluluk kabul edebilecek ne bir komutan ne bir sivil yönetici ve ne de bir hükûmet tasavvur edebilirim.

  mustafa kemal

  ..."
 • pek çok sade vatandaşı tehcir sözcüğüyle tanıştıran konu.
 • elif şafak'ın baba ve piç adlı romanında değindiği konu.
 • organizasyon komitesinde ya$anan bir kısım aksaklıklar ve hava muhalefeti nedeniyle 600-700 bin kadar insanın ba$ta zatüree ve grip olmak üzere, dizanteri, kabakulak, verem, aids, akciğer kanseri ve bilimum hastalıklar neticesinde ölmesine neden olmu$tur. bir dahaki organizasyonda daha özenli davranacağımızı belirtir, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

  (bkz: ermeniler gripten öldü)
 • ortalama turk fasistinin, uzuuuuuunca yillar boyunca reddettigi ve varligini yok saydigi bu olguyu artik benimsemis, ayrica tezlerinde parametre olarak kullanir olmus oldugunu gormek cok guzel.

  handiyse insan gelecege umutla bakiyor.
 • ote yandan, adi gecen olayin "sinekler yerine batakligi kurutmak" olarak tanimlanmasi da bilincaltinda yatan [ ki belki de oyle bile degil, uygun ortam oldugunda direk dile getirilebilecek oldugundan kuskum yok]

  - sinek zararlidir
  - sinek oldurulmelidir
  - sinek batakliktan gelir
  - tum bataklik kurutulursa, tum sinekler olur
  - sineklere olum !

  anafikrinin sonucudur.

  yani "sadece" savas durumundaki osmanli devleti'ne karsi ayrilikci hareketler yuruten ve bunu yaparken sadece askere degil sivillere de saldiran ermeniler suclu degil, tum ermeniler sucludur. yani sadece bu ayrilikci ermeniler degil tum ermeniler surulmeli, olmeli, yok edilmelidir.

  kendi agzinizla itirafinda bulundugunuz seyi bir yandan da reddetmek nedir, onu bi aciklasaniz?
 • nihalatsız.org tayfasının sözlüğe geldiğini görmemize vesile olmuş tarihi olaydır. gelsinler tabi fikir beyanına daha uygun, zıt fikirlerin de söylenebildiği bir yer en azından. yenilik olur kendileri için. ulus devletler/emperyalizm çağında bizle beraber herkes bataklık kurutmuş, kurutuyor zaten, kendimizi kötü hissetmeyelim ermeni tehciri yüzünden lütfen. balkanlar büyük oranda müslüman-türk haşerattan temizlendi hristiyan avrupamız tarafından. rusya kafkaslarda kısmi temizlik yaptı bakın ülkemiz 100 yıldır oraların göçmenleri ile kaynıyor. hutular tutsiler, teknoloji lazım bu işe, toptan dünyayı yok etsek sinekler babayı alsalar keşke.
 • 1915 yılında osmanlı'nın elinde bulunan teknolojiyi, yetişmiş insan gücünü ve muhteşem bilgisayar sistemlerini kullanmayıp, ermeni çeteleriyle sivil halkı ayırmadan uyguladığı tedbirdir.

  1915 yılında anadolu'nun doğusunda ermenilerin alnında "ben çeteciyim türkleri öldürüyorum" ya da "ben sivilim kimseye dokunmadım" yazıyordu. hatta ermenilerin facebook grupları vardı orada, "sivil ermeniler" grubundaki isimleri bile sürdü bu osmanlı.