şükela:  tümü | bugün
  • ünlü fransız tarihçi (1823-92). kariyerini rahiplik ve din üzerine kurma amacıyla yola çıksa da daha sonra bu kararından vazgeçen ve dini teolojik açı yerine tarihsel bir açıdan inceleyen bir profesör haline gelmi$; hristiyanlıgın orijini ve israil tarihi hakkında kitaplar yazmı$; zamanının önemli kavramları olan ulus-devlet ve millet kavramı hakkında da görü$ bildirmi$ bilim adamı.
  • ortacagdan sonra averroes'i yeniden gundeme getirerek, 19. yy musluman dusunurlere ibn rüşd'u tanitmis bir zat.
  • "insanları inandıkları şeylerden vazgeçirmek bir şeye inandırmaktan daha zordur." - ernest renan
  • tanrım, -eğer tanrı varsa- ruhumu kurtar benim, -tabii bir ruhum varsa-... ernest renan (millenniumun şubatta yayınlanan bir bölümünün açılış cümlesi)
  • what is nation? adlı seminerden derlenmis makalesiyle unlu milliyetcilik teorisyeni.
  • ilk milliyetçilik teorisyeni diyebiliriz renan için. millet ve milliyetçilik üzerine yazılan her kitap ve makalede adı geçmektedir kendisinin. sorbonne'da 1882 yılında verdiği ders konu ile ilgilinenler için önemlidir: qu'est-ce qu'une nation? bu makaladen en sıkça yapılan alıntı ise (çok da başarılı olmayan bir türkçe çeviri ile) "millet dediğiniz şey gündelik plebisitlerden ibarettir" cümlesidir. kabaca ulus kavramının kavramsal ve pratik olarak fransız devriminden sonra ortaya çıktığını anlatır.
  • "bir millet ancak geçmişi çarpıtılarak oluşturabilir. geçmişini çarpıtmadan bir millet oluşturmak mümkün değildir" sözünün türkiye'nin şu andaki tarih politikasına cuk diye oturduğu engin ardıç tarafında iddia edilen toprağı bol olasıca düşünür...
  • ''ulus, hatırladıklarımız kadar unuttuklarımızla oluşur.''
  • sami dillerinin ve arapçanın ölmüş olduğu, linguistik olarak kendi kendinlerini geliştirme kapasitelerini kaybettikleri savından ortaya çıkarak bu dilleri konuşan toplumları ve kavimleri de "ölü" ilan etmiş, filolojiye kan ve ırk kavramlarını katmış dil ve doğubilimci. indo-avrupa diller ise, renan'a göre, doğanın da yaptığı gibi kendilerini yenileme özelliğine sahiptir. bu açıdan canlıdırlar.
  • uluslar için "bir başlangıçları vardı, elbet bir de sonları olacak.büyük bir ihtimalle bir noktada yerlerini bir avrupa konfederasyonuna bırakacaklar.ancak içinde yaşadığımız yüzyılın kanunu başka" demiş düşünür.