şükela:  tümü | bugün
 • hitler in hemen bi alt kademesi olarak nsdap nin sa sinin baskanligindaki adam

  (bkz: night of the long knives)
 • homoseksüel olduğu söylentisi yaygındır
  http://www.google.com.tr/…f-8&inlang=tr&sa=n&tab=iw
 • yüzba$ı ernst röehm versay antla$masının resmi kararlarıyla 100,000 ki$iyle sınırlandırılan bavyera'daki "reichswehr" olarak bilinen ordunun tamamen gizlice yasadı$ı olarak güçlendirilmesiyle görevliydi. resmi ordu yönetiminin tam desteğiyle röehm özel bir görevi daha üstlenmi$ti: askeri araçların "doğru kanallara yönlendirilmesi ve orduya gerekirse yedek güç sağlayabilecek ordu dı$ı ve sağ yanlı grupların desteklenmesi ve bu gruplara parasal yardımlarda bulunulması. röehm, hitler'le kar$ıla$tığı an hemen $u karara vardı: hitler, almanya'nın ihtiyacı olan ki$iydi. hitler bu yönden çok röehm'ün potensiyel taraftarlara köprü olma özelliği ile ilgileniyordu. bir parti toplantısında hitler'le kar$ıla$an röehm kısa sürede onun güvenini kazanmı$tır. hitler'in isteği üzerine parti politikalarına sıkı sıkıya bağlı, mitinglerde güç gösterisi yapacak ve gerektiğinde kar$ı partileri güç kullanarak sindirecek sa (sturmabteilung - hücum birlikleri) örgütünün temellerini attı. sa örgütünü ölünceye kadar yöneten röhm kısa süre sonra bu çok karma$ık yapılı olu$umun etkisinde kalıp yolda$ı hitler'den farklı kulvarlarda yüzmeye ba$layacaktı. bir süreliğine bu örgüt ba$ından uzakla$tırılmı$ ve bu dönemde bolivya'ya gitmi$tir. daha sonra bizzat hitler'in emri uyarınca geri dönmü$tü. ancak hitler kısa süre sonra arkada$ının hiç bir fikir deği$ikliğine uğramadığını öğrenecekti. uzakla$tırılma nedeni olan nasyonal sosyalist parti politikaları hakkındaki dü$ünceleri farklı $ekilde savunması deği$memi$ti. iktidara yürüyü$üyle e$ zamanlı olarak bu insan ve ona sadık örgütü hitler'in önünde dev bir engel gibi yükseliyordu. sokaktaki halkta sa korku yaratıyor hatta ordu mensupları bile kısa sürede inanılmaz üye kazanan bu örgütü endi$eyle izliyordu. ordunun desteğini arkasına almak arzusundaki hitler yol arkada$ının öldürülmesini ancak göbbels'in iletiği rapordaki "kar$ı darbe" tehlikesini görünce karar verebildi. uzun bıçaklar gecesinde bizzat hitler'in katılımıyla röehm ve önde gelen sa liderleri bir otelde tutuklanmı$tır. ss'lere emanet edilen röehm'e "$ereflice" ölme $ansı verilmi$se de intihar etmeyi tercih etmeyen röehm ss görevlileri tarafınca infaz edilmi$tir.
 • ernest roehm sturmabteilung'ların başı. hitler'in 1930'lu yılların başına kadar sağ kolu ve en yakın arkadaşıdır. hatta william shirer'ın rise and fall of third reich adlı kitabına göre hitler'in du (sen) diye hitab ettiği tek kişidir. homoseksüel olduğu doğrudur ki hitlerin amacına ulaşana kadar emrinde çalışan sert insanların sapkın eğilimlerini görmezden geldiği de gerçektir. hitler 1933 yılında iktidara gelmesinde kendisine destek veren ordu'yu karşısına almaktan korktuğu için sayıları çok artan ve bir nevi alternatif ordu olan sa'ları kontrol etmek ve onları planladığı gibi bir sokak milisi, bir tür düzen bekçisi olarak çalıştırmak istemektedir. ernst röehm liderliğindeki sa'lar ise ikinci bir devrim yapılmasını ve sa temelli yeni bir ordu kurulmasını istemektedir. bu husus orduda tedirginlik yaratmakta ve konu ile ilgili hitler'e baskı yapılmaktadır. hitler bir iki kere roehm'e konu ile ilgili uyarıda bulunmuş hatta bir kere de uzun bir rica mektubu yazmıştır. durumun değişmemesi ve özellikle cumhurbaşkanı hindenburg ve başbakan yardımcısı von papen'in baskılarının artmasının neticesinde, goering ve goebbels'in başını çektiği grup bir darbe mizanseni yaratmış, bunun neticesinde ernst roehm bir otelde yakalanmış, tutuklandıktan sonra masanın üzerine bir tabanca konarak intihar etmesi istenmiş ancak 'beni hitler öldürsün' dediği için bir ss görevlisi tarafından infaz edilmiştir.
 • die nacht der langen messer de yapılan baskın ile tutuklandığı otelde, kendisiyle birlikte tutuklananlardan, yan odada kalan edmund haines (breslau daki sa birliğinin başı)in de birlikte olduğu 'oğlan'lardan biriyle ilişkisi olduğu iddiaları ve diğer iddialar ile, homoseksüelliği konusundaki iddiaları pekiştirir. bu da, hitler'in daha sonra, sa ya karşı yapılan bu harekatın daha sonraki meşrulaştırma boyutunda (aryan ırkçılığına karşılık homoseksüelliği ile suçlanacak röhm karşısında) manevra kabiliyeti kazandırmıştır.
 • haziran 34'de öldürülmesinin ardından bir grup eski sa'nın intikamını almak için örgüt kurduğu, adını vücutlarına dövme olarak yaptırdıkları ve birçok üst düzey ss'i öldürdükleri, nsdap'ın solcu kesiminden sa komutanı.
 • en büyük propaganda söylemlerinden birisi komünizm tehlikesi olan nazilerin, kapitalizme de karşı olan küçük bir grubunun başını çeken kişi. hitler tabi ki kapitalizme karşı değildi, çünkü gücüne güç katan bu sistemi asla reddetmezdi. röhm de bu karşıt düşünceleri nedeniyle neticede hayatından oldu. hoş savaşı görseydi ne olacaktı ki?
 • 1930'lardaki yarı askeri alman sa birliğinin kurucusu. yönelimiyle de tarihe damga vurmuştur. eşcinsellerin seçilmiş üst bir tür olduklarını sa üyelerine anlatıyordu. tarih profesörü louis snyder'a göre röhm tarzı eşcinsel naziler eşcinselliğin maşist, üst düzey maskülen tarafını insanlara gösteriyorlardı. röhm'e göre feminen gey diye bir kavram olamazdı, kadınsılık aşağılık bir kavramdı.

  grek yunandaki gey çiftlerin savaşçı arzuları daha da engin olduğundan ve acımasız olduklarından bu tarz birlikteliklerin orduyu daha diri tuttuğunu söylerdi. termopylae muharebesi'ndeki leonidas'ın komutasındaki çift askerlerden oluşan birliğin, persleri alt etmesini de buna bağlıyordu.

  her ne kadar kendi yönelimini hastalıklı bir şekilde övse ve hitlerin farklı bir yüzünü temsil etse de eşcinsellik için "alman ırkını yok edecek bir yozlaşma belirtisi" diyen ss başı himmler'in zihniyetini temsil edenler tarafından uzun bıçaklar gecesi'nde tabancayla öldürüldü.
 • adamın berbat birisi olduğu belli de, liberal geçinen sitelerde adama homoseksüelliği üzerinden etmedik laf bırakmamışlar. hatta nazilikle homoseksüellik arasında ilişki kuran açıklamalar bile var. pek yakışık almıyor sanki.

  http://constitutionalistnc.tripod.com/…st/id12.html
 • eşcinsel ve nazi olması askeri bir deha olduğu gerçeğini değiştirmez.
  not: nazi sevici değilim.
hesabın var mı? giriş yap