şükela:  tümü | bugün
 • izmirli yaşlı nüfus için yapılmış uygulamaya sayıştay tarafından son verilmiştir.

  özellikle iş ve okula gidiş geliş saatlerinde şehir turu yapan, sadece ekmek almak için veya cuma namazını farklı bir camide kılmak için zaten dolu olan otobüse binen yaşlılara büyük bir darbe olması sevindiricidir.

  ancak karta gerçekten ihtiyacı olan maddi durumu iyi olmayan yaşlılar için kötü olmuştur ve üzmüştür.

  http://www.eshot.gov.tr/haberdetay.aspx?id=464
 • sayıştay'ın karar mekanizmasının diğer illerde işlemediğini gösterendir. konu izmir büyükşehir belediyesi olunca ziraat bankası "arazimi kullandın tazminat öde" der gene başka illerde arsalarını akp'li belediyeler çatır çatır kullanırken. konu izmir olunca sayıştay birdenbire hassaslaşır.

  hep tesadüf bunlar tabi.
 • izmir büyükşehir belediyesi'nin yıllardır yoksul mahallelerde yaptığı, "ücretsiz sağlık taraması"nın, sağlık bakanlığı tarafından yasaklanmasının akabinde gelişmiş bir uygulama.

  he bunları yapan chp'li bir belediye değil, fetocu bir teşkilat olsa, kıçını yalayıp, madalya takarlar o ayrı.

  bildiğimiz gibi, ülkede örgütlenme özgürlüğü, propaganda özgürlüğü, ücretsiz yemek/beyaz eşya/hizmet götürme özgürlüğü, ancak kadınları türban, erkekleri badem bıyık ile tanınan bir kesime verilmiş;
  geri kalanlara ise siktir git denilmiştir.
 • 4736 sayılı kanuna göre toplu ulaşımda engelli ve yaşlılara indirim yetkisi belediyelerdedir.

  işte o kanun : http://www.alomaliye.com/4736_sayili_kanun.htm

  ve ilgili paragrafı :

  madde 1. - genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kuruluşları, genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müesseseleri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, özel bütçeli kuruluşlar, özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar, 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı kanuna tâbi kuruluşlar ve özel hukuk hükümlerine tâbi, kamunun çoğunluk hissesine sahip olduğu kuruluşlar, kamu banka ve kuruluşları ile bunlara bağlı iş yerleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticarî indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmaz.

  belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, toplu taşım hizmetlerinde malûl, yaşlı, öğrenci ve basın kimlik kartı sahiplerine indirim uygulamaya yetkilidirler.

  bu da sayıştay'ın gerekçeli açıklaması

  --- spoiler ---

  son günlerde bazı yazılı ve görsel medya organlarında, izmir büyükşehir belediye başkanlığı kişiselleştirilmiş toplu ulaşım kartları yönetmelik taslağı hakkında sayıştay daireler kurulu tarafından verilen istişari görüş hakkında amacını aşan haber ve yorumlara yer verildiği görülmektedir.

  6085 sayılı sayıştay kanununun 27. maddesi dördüncü fıkrası gereği genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince mali konularda düzenlenecek yönetmelikler, sayıştayın istişari görüşü alınarak yürürlüğe konulur. söz konusu yönetmelik de bu madde kapsamında sayıştaya gönderilmiş olup, daireler kurulumuzca verilen istişari nitelikteki görüşte aynen;

  ?taslağın aynı zamanda dayanaklarından olan 4736 sayılı kanunun 1 inci maddesi hükmü ile muaf tutulacak kişi ve kurumları belirleme yetkisi bakanlar kuruluna bırakılmış olup, bu yetkiye istinaden toplu ulaşım hizmetlerinden indirimli veya ücretsiz olarak faydalanacakların tespitine ilişkin olarak 2002/3654, 2002/3700, 2002/3835, 2002/4109 ve 2010/404 sayılı bakanlar kurulu kararları yayımlanmıştır. adı geçen bakanlar kurulu kararlarından sadece 2002/3654 sayılı bkk ile 65 yaş ve üzeri kişilere yönelik bir muafiyet öngörülmüş olup 60 yaşındaki kişilerle ilgili olarak gerek bu, gerekse diğer bakanlar kurulu kararlarında herhangi bir muafiyet hükmü getirilmemiştir. kaldı ki taslağın 12 nci maddesinde 2002/3654 sayılı bkk?ya uygun şekilde 65 yaş ve üzeri kişiler için müstakil bir düzenleme de yapılmıştır. bu itibarla, 60 yaşındaki kişilere ilişkin indirimli veya ücretsiz taşıma imkânı getiren taslağın 11 inci maddesinin yasal dayanağı bulunmadığından söz konusu maddenin taslaktan çıkarılması gerektiği şeklindeki teklifi üzerine yapılan görüşmelerde, taslağın 11?inci maddesinde 60 yaşındaki kişilere ilişkin indirimli veya ücretsiz taşıma imkânı getiren hükmün yasal dayanağı bulunmadığından söz konusu maddenin taslaktan çıkarılmasının uygun olacağı? ifade edilmektedir.
  bu istişari kararda 65 yaş ve üzeri kişilere indirimli veya ücretsiz taşıma imkânı sağlayan yasal bir düzenleme bulunduğu halde, 60-65 yaş grubundaki kişiler için buna imkân sağlayan yasal bir dayanak bulunmadığı belirtilerek, hukuki bir tespitte bulunulmaktadır.

  bu ifadenin belirli kişi ve kurumlarca çarpıtılarak, hukuki bir konunun siyasal bir zemine çekilmesi ve bu şekilde sayıştaya yönelik asılsız ve düzeysiz ithamların aracı haline dönüştürülmesi anlaşılabilir ve kabul edilebilir değildir. bu kararı izmir büyükşehir belediyesi ya da izmir halkı ile ilgili özel bir düzenleme gibi değerlendiren, hükümetin baskısı ya da etkisi üzerine alındığı, bu konuda belli bir siyasi partiye mensup belediyelere ayrımcılık yapılarak diğerlerine ayrıcalık tanındığı gibi amacını aşan, hukuk bilgisinden yoksun, iyi niyetle bağdaşmayan yorum ve değerlendirmeler insaf ve izanla bağdaşmamaktadır. vatandaşın devlete ve devlet kurumlarına karşı güvenini zedeleyecek bu tür yaklaşımların kimseye fayda sağlamayacağı da açıktır.

  150 yıllık temiz ve köklü bir geçmişe sahip olan sayıştay'ın hukuk dışı gerekçelere dayalı, toplum vicdanını sızlatacak kararlar almasının mümkün olmadığı; siyasal ve benzeri mülahazalardan özenle kaçındığı herkesçe bilinmekte olup, basınımızın değerli mensuplarının da toplumu doğru bilgilendirmeleri ve sayıştayın saygınlığını ve etkinliğini hedef alan yorum ve değerlendirmelerden kaçınması en büyük dileğimizdir.

  kısaca, izmir?de ?60 yaş kartı? olarak bilinen indirimli toplu ulaşım uygulamasının durdurulması ya da sona erdirilmesine dair sayıştayın bağlayıcı bir kararı söz konusu olmayıp, daireler kurulumuzun istişari görüşünün de herhangi bir siyasi niteliği bulunmamaktadır.
  basınımızın değerli mensuplarına ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.
  --- spoiler ---

  sayıştay demişki : "4736 sayılı kanun sana indirim yetkisi vermiş ama daha sonra hangi yaşın üzerine indirim yetkisi verileceği bakanlar kurulu kararları ile belirlenmiş o da 65 yaş, ben sana 60 - 65 yaş arası indirimini neye göre yapıyorsun onu sordum"

  bu arada bursa 'da indirim 65+ üstü içindir

  edit : kruva san'ın uyarısı ile istanbul'da 60 yaş için geçerli indirim

  http://www.iett.gov.tr/haber_detay.php?nid=223
 • akp'li belediyelerin yıllardır uyguladıkları bir sistemi chp'li belediye uygulayınca burnunu sokma ve engelleme ihtiyacı hisseden yandaş bir kurum kararıdır.
  alınız linki:
  http://skart.iett.gov.tr:81/…rt-detaylari.aspx?id=3
 • kendimi bildim bileli uygulanmasına rağmen bu ret kararını çıkarmanın sayıştay'ın aklına şimdi gelmesi de düşündürücüdür. bunlar yakında öğrenci kartını da kaldırırlar.
 • çifte standart var, orası kesin. velakin maalesef izmir'de bunun bokunu çıkaran amcalar teyzeler vardı uzun zamandır. alenen öğrenciden, çalışandan nefret eden, gideceği sadece bir durak için sabahın köründen beri sürünen insanları sömüren, isteği olmayınca lince kalkışırlardı. 'ben yaşlıyım' diyerek süslenip günlere giden insanlar mı görürsün, 'yorgunum' deyip, çiğli'den narlıdere'ye gidenler mi ararsın, çok çektirmişlerdir okuluna işine gidenlere. bir başka başlıkta velakin aynı konudan bahseden bir entryde 'yaşlılar da parklarda dolaşsın' diyen biri vardı. o kadar gaddar değilim. ama öğrenciyken en çok çektiğim insanlar bu kartla yolculuk yapanlardı.

  velahsıl kelam, başka şehirlerde emsalleri varken izmir'de kaldırılması düşündürücü. ancak gençleri sırf zevk için sömüren insanları en azından bir nebze durduracaktır.
 • son derece yerinde olan ret kararıdır. çünkü 60 yaş üstüne ulaşım indirimli değil bedava olmalıdır. o insanlar 60 yaşına gelene kadar etiyle sütüyle yünüyle (dolaylı dolaysız onlarca vergi fon bilmemne) yeterince katkı vermiştir kamuya.bırakın ömürlerinin son birkaç yılında da belediye otobüsüne bedava biniversinler. korkmayın sistem çökmez.
 • bir daha gündeme gelir mi diye düşündüğüm konu