şükela:  tümü | bugün
 • (bkz: tevrat)
 • bu hristiyan'ların verdiği adıdır, çünkü isa'yla yapılan yeni ahit'in, varlığıyla doğal olarak diğerini eski yaptığına, hatta bazı kurallarını geçersiz kıldığına inanırlar.
  ama gene de incil'in bir parçası olmaya devam eder, tevrat'da geçen ilerde bir mesih çağının (yoruma göre mesih'in) geleceğinin ifadesi olan kısımlar üstünde dururlar, bu sebeptendir ki isa'ya -artık gerçekliği biraz tartışmalı olan- hem anne hem baba tarafından davud'a uzanan bir aile ağacı (yesse ağacı) yapılmıştır. kral david'in meselleri de (bkz: psalm) kilisede ilahi olaak okunur.

  (bkz: tevrat)
  (bkz: torah)
 • tevratla beraber zebur'u da içermektedir.
 • (bkz: yeni lahit)
 • (bkz: eksi ahit)
 • (bkz: yeni ahit)
 • hıristiyanlarca kutsal kabul edilen ve kitab-ı mukaddesin ilk bölümünü teşkil eden tevrat’tan alındığı bildirilen parçalar ile bazı beni israil peygamberlerine isnad edilen hikayeler kısmı.

  kitab-ı mukaddes tek kitap değildir. ahd-i atik ismindeki kısmı tevrat’tan alınan parçaları ihtiva eder. ahd-i cedid denilen ikinci kısmı ise, matta, markos, luka ve yuhanna’nın yazdığı incil kitaplarını ve luka’nın resullerin işleri kitabı ve havariler ile pavlos’un yazdıkları mektupları ihtiva etmektedir. ahd-i atik üç kısımdan meydana gelmiştir. birinci kısım; musa aleyhisselama indirilen tevrat zannedilen beş kitab olup, tekvin, çıkış, levililer, sayılar, tesniye’dir. ikinci kısım; neviim yani peygamberlerdir. bu kısım da, ilk peygamberler ve son peygamberler olmak üzere ikiye ayrılır. bunlar; yeşu’, hakimler, samuel, melikler, işaya, yeremya, hezekiel, hoşea, yoel, amos, obadya, yunus, mika, nahum, habakkuk, tsefanya, hafgay, zekeriyya ve malaki’dir. üçüncü kısım ketuvim yani kitaplar, yazılardır. bunlar; davud aleyhisselam tarafından yazıldığı zannedilen mezmurlar ile süleyman’ın meselleri, neşideler neşidesi, vaiz, rut, ester, eyub, yeremyan mersiyeleri, daniel, ezra, nehemya ve tarihler gibi kitaplardır.

  günümüzde tevrat’ın üç nüshası mevcud olup, yahudiler ve protestanlarca kabul edilen ibranice nüsha, katolik ve ortodoksların kabul ettikleri yunanca nüsha ve samirilerce kabul edilen samiri dilinde yazılmış nüsha. bunlar ahd-i atik’in en eski ve en itimatlı nüshaları olarak bilinmelerine rağmen gerek aynı nüshanın içinde ve gerekse nüshalar arasında çok konularda tezatlar (çelişkiler) vardır. hiç bir ilahi dinde bulunmayan, insanlara zulüm telkinleri, peygamberlerden bazılarına karşı çok çirkin ve şanlarına yakışmayacak isnatlar bulunmaktadır. bu durum tevrat ile incil’in tahrif edilmiş oldukları hususundaki kur’an-ı kerimin hükmünü teyit etmektedir. allahü teala buyurdu ki:

  yahudiler içinde okuma-yazma bilmeyenler vardır ki, tevrat’ı anlamaz cahillerdir. ancak bir takım kuruntu yığını uydurmalar düzer, sadece şüphe ve zanda bulunurlar. artık büyük azab o kimseleredir ki, tevrat’ı kendi elleriyle yazarlar da sonra biraz para almak için; “bu allah tarafındandır” derler. ellerinin yazdıkları yüzünden büyük azap onlara. kazanmakta oldukları günah yüzünden yazıklar olsun onlara (bakara suresi : 78-79).
 • eski ahitteki mitolojik öğeler ve bunların yapısal çözümlemesine ilişkin hazırlanan tez için (bkz: mitolojik öğelerin yapısal çözümlemesi)
 • almancasi alte testament.
 • tanrinin israilogullarina on emire uymalari karsiliginda onlari vaadedilmis topraklar*a ulastiracagina dair soz vermesiyle olusan ve yazili olarak tevrat ile zeburda kendini bulan, taraflarinin tanri ile insan oldugu sozlesme.
hesabın var mı? giriş yap