şükela:  tümü | bugün soru sor
 • kadiri tarikatı mensubu ünlü bir imam.
 • alıntı

  hacı bayram veli'nin damadıdır, onun tarafından yetiştirilmiş, daha sonra "kaadiri" tarikatının "eşrefiye" kolunu kurmuştur. 1469 yılında ölmüştür. hem aruz hem de hece vezniyle yazılmış şiirleri vardır.

  aşkın odu ceğerimi
  yaka geldi yaka gider
  garip başım bu sevdayı
  çeke geldi çeke gider

  firkat kar etti canıma
  gelsin aşıklar yanıma
  aşk zincirin dost boynuma
  taka geldi taka gider

  bülbül eder zar ü efgan
  aşk oduna yandı bu can
  benim gönülcüğüm heman
  hak'tan geldi hak'ka gider

  arifler durur sözüne
  gayri görünmez gözüne
  eşrefoğlu yar yüzüne
  baka geldi baka gider

  alıntı

  http://yenikserce.sitemynet.com/sairler2/esref.htm
 • asıl adı abdullah olan "eşrefoğlu" ya da "eşrefoğlu rumi" olarak da bilinen bu gizemci halk ozanı, "kadiri tarikatı"nın "eşrefiye" kolunun kurucusudur.
  mısır'dan göç edip iznik'e yerleşen bir ailenin çocuğudur. yüksek öğrenim görmüştür. 1469 yılında iznik'te ölmüş, kendi tekkesine gömülmüştür.
  eşrefoğlu rumi, emir sultan'ın hizmetinde bulunmuş, daha sonra ankara'ya giderek hacı bayram veli'nin dervişi, sonra da damadı olmuştur.
  eşrefoğlu rumi şiirlerini hem aruz, hem hece ölçüleriyle yazmıştır. ünlü, değerli bir de düzyazı "müzekki'n-nüfus" adlı yapıtı vardır. bu yapıtta, gizemciliğin ilkeleri, "nefsi terbiye etme yolları"nın öğretilmesi amaçlanmıştır. kitabın adı "nefisleri arıtan, benlikleri ağartan" anlamına geliyor.
  eşrefoğlu rumi de yunus emre'nin yolundan, izinden giden ozanlardandır. eserlerinde yunus emre etkisi görülür.
  eşrefoğlu rumi'nin şiirleri "eşrefoğlu divanı" adlı yapıtta toplanmıştır. bu divanı ilkin ozan asaf halet çelebi, geniş bir inceleme yazısıyla hazırlamıştır (1944).
 • dünyayı hiçe satmaktır adı aşk
  döküp varlığı gitmektir adı aşk

  sendeki şekeri ellere sunup
  zehiri kendin yutmaktır adı aşk

  bela yağmur gibi gökten yağarsa
  başını ona tutmaktır adı aşk

  bu dünya bir ateş denizi sanki
  ona kendin atmaktır adı aşk

  var eşrefoğlu rumi bil gerçeği
  yaşamayı yok etmektir adı aşk
 • ey gönül hiç derde düş kim anda derman gizlidir

  gel karış bir katreye kim anda umman gizlidir

  terk edip canı cihanı gey feragat cübbesin

  bu feragat cübbesinde sırr-ı sultan gizlidir

  değme bir derviş hakire hor görüp hor bakma kim

  gönlümün her köşesinde arş-ı rahman gizlidir

  muhib ise can u dil bulur hayat-ı cavidan

  dervişin herbir sözünde ab-ı hayvan gizlidir

  gör bu eşrefoğlu rumi bahr-ı aşkta neyledi

  can u başı terk edip can u cihanda gizlidir
 • müzekki'n nüfus adlı eseri vardır
 • "eyâ gâfil aç gözünü bir bak dünya hâline
  hiç kimse geldi mi bunda düşmedi ecel eline"