şükela:  tümü | bugün
 • etnoloji ile ayni anlamda olan bilim .
 • "müzesi" kelimesinin önüne yerleştirilebilen bir ek olarak gündemi işgal etmesi doğrultusunda; etnik bilimine verilen addır.
  bir memleketin halkının, ne giydiğini, ne tür halk dansı sahibi olduğunu, vesaire, anlatan bir sosyal bilimdir...
 • betimsel budunbilim.
 • aslı etnoğrafya olan,
  kısacası; toplumların kültür unsurlarını tümüyle ele alan bilim dalı
 • (bkz: etnografi)
 • “yöntem olarak kullanıldığında etnografya tipik olarak ‘üzerinde çalışılanlar ile ve onlar gibi’ yaşamakta olan tek bir araştırmacı tarafından yürütülen alan çalışması demektir.” –john van manen, 1996.

  “etnografya literatürde ‘insanların portresi’ anlamına gelmektedir. etnografya, belli bir kültürün - gelenek ve göreneklerin, inançların - alan çalışması ile toplanmış bilgilere dayanan yazılı tasviridir.” –marvin haris ve orma johnson, 2000.

  “etnografya, bir grubu veya kültürü tasvir etme sanatı ve bilimidir. tasvir, egzotik bir bölgede yaşayan küçük bir kabile de olabilir, orta sınıf bir banliyödeki bir okulun herhangi bir sınıfı da.” –david m. fetterman, 1998.
 • tam olarak etnolojiyle aynı manaya gelmeyen, tekil kültür incelemesi. sözlük anlamı halklar hakkında yazmak. amaçları arasında katılımcı gözlemcilik aracılığıyla (bkz: participant observation) birinci elden bilgi toplamak ve incelenen grubun içinde yaşadığı dünyayı anlamlandırmak için kullandığı stratejiler hakkındaki verileri biraraya getirmek sayılabilir.

  etnoloji ise, etnograflar tarafından toplanan verileri yorumlamaya ve anlamlandırmaya çalışır. bunu yapmak için birden fazla etnografiden yararlanarak, tek bir kültür hakkında toplanan verilerin doğruluğunu, tutarlılığını, diğerleriyle benzerlik ve farklılıklarını kontrol etmeye çalışır.

  bir örnek vermek gerekirse, etnograf gambia'da ensest hakkında gözlemlerini yazarken, etnolog ensest hakkında yazılmış diğer etnografileri de inceleyerek, genellenebilecek bir ensest olgusu hakkında fikir yürütmeye çalışır.
 • ankarada eski adıyla namazgah semtinde, müslüman mezarlığı mevkiinde bulunan müze.
 • etnografya'nın kullandığı yöntemler şunlardır;

  1)participant observation(katılımlı gözlem): araştırmacının, araştırma konusunu yaptığı insanlarla birlikte belirli bir zaman diliminde yaşaması. genellikle bir kaç yıl sürer. yöntem 20. yüzyılın ortalalarında malinowski tarafından bulunmuştur.

  2)interviewing(ropörtaj): araştırmacı informants(bilgi verenler)'a sorular sormaktadır. böylelikle konuya daha hakim olabilmektedir. sorular genelde açık-uçludur. ayrıca burada yapılan sohbet bazen dedikodu olmaktadır ki bu da daha sağlıklı bilgi alış-verişine imkan sağlamaktadır. ankete oranla daha uzun sürmektedir.

  3)emic approach(emic yaklaşım): bu yaklaşımın temel amacı yerel insanların (inceleme altında olan insanlar) nasıl düşündüğünü öğrenmektir. bir diğer özelliği ise iç bilgi olmasıdır. yani direkt araştırma konusu içinde olan kişiden bilgi alınmaktadır. bu yüzden öznel bilgiler içerir.

  4)etic approach(etic yaklaşım): antropologun gözlemlerine dayanmaktadır. bu yüzden dış bilgi olarak yorumlanmaktadır. bu yüzden nesnel olarak kabul edilmektedir.