şükela:  tümü | bugün
 • fransızca "etrier" kelimesinden türeyen yapı elemanı olup betonarme kolon ve kirişlerde boydan boya giden demirleri saran enine donatı. etriyeler normal kolonlarda kolonun şekline uygun olarak tek tek hazırlanırlar, fretli kolonlarda sarmal (helezonî) olarak devam ederler ve fret adını alırlar.
 • yurdumuzda 1999 yılında meydana gelen büyük deprem sonrasında , göçen binalarda yapılan incelemelerde önemi çok daha iyi anlaşılmış yapı elemanı. yanal donatı da denir. enine donatı da denir. 4 mühim katkısı vardır:

  -boyuna donatının beton dökülmesi sırasında yerinde kalmasını sağlar.
  -boyuna donatının burkulma boyunu kısaltır, ve burkulmanın gecikmesini sağlar.
  -çekirdek betonunun sünekliğini arttırarak kesitin taşıma kapasitesinin yükselmesini sağlar.
  -kesite gelen kesme gerilmelerini karşılar.

  kiriş kolon birleşim noktalarında * açıklık ortasına göre daha kısa aralıklı yerleştirilir. bu işleme etriye sıklaştırılması denir.
 • kolonlarda boyuna, kirişlerde enine doğrultudaki donatıyı çepeçevre saran, yatay ve düşey yüklerde elemanların patlayarak çökmesini engellemek için kullanılan donatı. ayrıca betonarme sınavlarında kolon hesabı yapılırken en çok uğraştıran hesap bölümüdür.
 • kesme kuvvetiyle oluşan gerilmeleri karşıladığı gibi, kirişlere saplanan saplama kirişler nedeniyle, burulmaya çalışan kirişlerde meydana gelen burulma momentini bertaraf etmek, beton kesitinin çatlamasını önlemek için gövde donatısı ile birlikte, yeterli miktarda saplama kirişin iki yanına sıklaştırılması yapılarak kullanılması gereken betonarme donatı elemanı.
 • en kısa anlamda "deprem donatısı" dır. deprem sırasında oluşan yanal kuvvetleri karşılaması bakımından çok önemlidir. uygulaması esnasında etriye uçlarının, boyuna donatıya, birbirleriyle 135 derecelik açı yapacak şekilde bağlanması, elemanın, oluşan deprem kuvvetlerine karşı dayanımını 1,5 katına çıkarır.
 • boyuna donatıları bir sevgili edası ile saran kesme kuvvetini babalar gibi karşılayan donatı formu.
 • kulağa kadın ismi gibi gelen inşaat terimi. ufak tefek ve ince oluşundan yola çıkarak bir inşaat mühendisinin kızına etriye ismini koyabileceğini bile düşündüm şu an. diğer bir serbest çağrıştırabilecek şantiye malzemesi için (bkz: vibratör) ama konuyla hiç alakası yok.
 • çok sık döşenirse bir nevi çelikten duvar örebilecek donatı türü.
 • desteğe yaklaştıkça aralarındaki mesafenin azaltılması gerekir. bir başka deyişle, bağlantı noktalarına yaklaştıkça daha sık döşenmelidir. sebebi ise bağlantı noktalarında artan moment olsa gerek.
 • kirişlerde kesme kuvvetini karşılamak üzere kullanılan esas donatı.