şükela:  tümü | bugün
 • ırkları renklerine (sarı ırk beyaz ırk) değil de kafatası tiplerine göre sınıflandıran cenevreli antropolog. türk tarih tezinin hazırlanmasında pittard’ın çok büyük etkisinin olduğu ve afet inan’ın da bu yüzden tahsil için pittard’ın yanına gönderildiği söylenir.

  (bkz: bilimsel ırkçılık)
 • (1867-1962). cenevre universitesi antropoloji profesoru ve beynelmilel antropoloji ve arkeoloji cemiyeti reisi.1937 yilinda ulus gazetesi'nde yayinlanan tercume makalesinde "ictimai inkilablarin en buyugu, mezolitik ecdadimizi gocebe hayatindan sehirli hayatina intikal ettiren, bize hububat ziraatini ve ehlilesmis hayvanlari tanittiran inkilab anadolu'dan gelmistir" demektedir.
 • (bkz: eugenics)
 • 1911 yılından itibaren anadolu topraklarında araştırmalarını sürdürmüş isviçreli antropolog ve etnolog. 1930'lu yılların hararetli kültürel tartışma ortamında türkiye bilim dünyasını tesiri altına aldığı ve görüşleriyle atatürk'ü de etkilediği söylenir.
 • 15 eylül 1937

  atatürk'ün, florya köşkü'nde prof. pittard'ı kabulü,
  dil ve tarih konuları üzerinde görüşmesi.

  eugene pittard.
  türk antropolojik yapısı konusunda atatürk'ü en fazla etkileyen bilim adamıdır.
  isviçreli'dir, antropolog ve tarihçi'dir.

  hint avrupa odaklı tarihçilik anlayışına esir olmayan,
  tarihsel bulguları tarafsızca yorumlayan ender aydınlardan biridir eugene pittard...

  atatürk tarafından 1937'de tertiplenen ikinci türk tarih kongresi'ne davet edilmiş ve hatta kongrenin açılış nutkunu okumuştur.

  atatürk, pittardın “irklar ve tarih, tarihe etnolojik giriş" adlı eserini dikkatle okumuş, üzerinde etraflıca düşünerek birtakım notlar almıştır.

  batı'da ırka dayalı antropoloji kuramının en önde gelen savunucularından gobineau, selçuklular ve osmanlılar'ın diğer ırklarla karışıp saflıklarını yitirdiklerini öne sürerken, pittard bu savı kabul etmemiş, türkleri avrasya'nın en güzel ırklarından biri olduğunu savunarak türk ırkının fiziksel özelliklerini ortaya çıkaracak çalışmalar yapmış ve bu çalışmalara bizzat katılmıştır.

  atatürk'ün antropoloji çalışmalarındaki gözdesi olan
  isviçreli profesör eugene pittard'ın "irklar ve tarih" adlı çalışması türk antropoloji çalışmalarında kaynak rolü oynamıştır.

  pittard'ın batı merkezli tarih tezine aykırı görüşleri tüm dünyada yankı bulmuştur. hatta "eugenisme" adıyla yeni bir bilim dalı olarak avrupa'yı ve türk aydını'nı etkilemiştir.

  pittard, türkleri ve türk dünyasını iyi tanıyordu.
  batılı ırkların üstün, doğulu ırkların geri olduğu görüşüne katılmıyordu; tam tersine, doğulu türklerin de ileri olduğuna inanıyordu. bu inancını da hiç çekinmeden her yerde dile getiriyordu.
  örneğin, lozan görüşmeleri sırasında ingiliz başbakanı lloyd george'un:

  "türklerin, şimdi hak istedikleri anadolu'da nesi var? orada medeniyet vesikası olarak ne kalmışsa, yunan'ın, roma'nın, bizans'ın dır. türklerin anadolu'daki evleri sazdan ve kerpiçten, harabelerden ibarettir. şimdi böyle bir alemi veya onun güzel parçalarını türklere nasıl bırakırsınız?"

  demesi üzerine eugene pittard, cenevre'nin ünlü bir
  gazetesinde lloyd george'a şu tarihi cevabı vermiştir:

  "efendiler, konya'daki ince minarenin kapısı ile,
  istanbul'daki muhteşem süleymaniye'nin kubbelerini
  yapan millete karşı, böyle söylenemez. haddinizi biliniz."

  pittard, 1931 yılında türklerin avrupa'daki kötü imajını düzeltmek amacıyla, "küçük asya'ya seyahat" adlı bir kitap yayımlamıştı. 1935'te, isviçre'de doktora yapan atatürk'ün manevi kızı afet inan'la tanışmasından sonra, 1937 yılında türkiye'ye gelip ikinci türk tarih kongresi'nde onur başkanı olmuş, türk tarih tezi'ni savunan konuşmalar yapmış ve türkiye'de büyük bir saygınlık kazanmıştı.

  afet inan, antropoloji alanındaki doktora tezini 1939
  yılında cenevre'de onun gözetimi altında hazırlamışı.

  fotoğraf
  fotoğraf 2
  fotoğraf 3