• tıpkı gece sakız çiğnemek gibi batıl bir inanış. eskiler tarafından eve kötü ruhları çağıracağı söylenip ıslık çalınması engellenir.*