şükela:  tümü | bugün
 • ey fâtih-i hayber alî ve’y melce’-i ahkar alî
  kerrâr-ı hem hayder alî mevlâ-yı her kanber alî
  ey sâkî-i kevser alî dâmâd-ı peygamber alî

  sen derd-i dil dermânısın dil-mürdegânın cânısın
  âşıkların îmânısın hem mülk-i dîn hâkânısın
  ey sâkî-i kevser alî dâmâd-ı peygamber alî

  ol dem ki cem’ ola ‘usât senden olur fevz ü necât
  eyle ‘atâ mâü’l hayât hayy et beni ba’del memât
  ey sâkî-i kevser alî dâmâd-ı peygamber alî

  ey şehriyâr-ı evliyâ ve'y mahrem-i fahrü’n-nisâ
  sırr-ı habîb-i kibriyâ şîr-i hudâ şîr-i hudâ
  ey sâkî-i kevser alî dâmâd-ı peygamber alî

  oldum yine nefse esîr ahvâlime sensin habîr
  âsîlere lutfun kesîr leylâ’ya sen ol destgîr
  ey sâkî-i kevser alî dâmâd-ı peygamber alî

  (bkz: leylâ hanım)

  ---
  https://youtu.be/rbfnxxfecda