şükela:  tümü | bugün soru sor
 • bestesi ahî efendi'ye (hasan efendizâde), güftesi mehmet nasûhî efendi'ye (şeyh nasûhî) ait mahur makamında ilahi.

  eyleyen uşşâkı şeydâ dâimâ
  tal'atındır yâ resûlallah senin
  derd ile âh etdiren subh ü mesâ
  hasretindir yâ resûlallah senin

  rûz u şeb kârım benim efgân eden
  nâr-ı hasretle dilim sûzân eden
  dembedem bu gözlerim giryân eden
  firkatindir yâ resûlallah senin

  enbiyânın sürdüğü zevk u safâ
  evliyânın gördüğü izz ü likâ
  asfiyânın bulduğu rıf'at sehâ
  devletindir yâ resûlallah senin

  merhamet kıl ben garîb âvâreye
  mücrimim rahm eyle yüzü kâreye
  şefkat etmek bîkes ü bîçâreye
  âdetindir yâ resûlallah senin

  ey şefiu'l müznibîn nûr-i ehad
  bir garîbindir nasuhî kıl meded
  bâb-ı lutfundan kerem kıl etme red
  ümmetindir yâ resûlallah senin

  kâni karaca'dan gelsin.