şükela:  tümü | bugün soru sor
 • amed gökçen'in kalan müzik'ten çıkan çalışması. kalanın sitesindeki tanıtım yazısı şöyle;

  ezidiler çalışması, ezidi sözlü kültürüne geniş bir pencereden bakan bir araştırmanın ürünüdür. amed gökçen tarafından hazırlanan çalışma, türkiye’den göç eden ezidilerin yoğunlukla yaşadığı almanya’da yapılan alan araştırmasının ürünüdür.

  ezidi kültürü ve geleneği mezopotamya’nın her köşesinden izler taşıdığı halde, bu izlere ulaşmak yakın zamana kadar pek mümkün değildi. bu çalışmayla beraber sadece ezidi kültürünün temel bilgileri değil, ezidi dininin yapı taşlarını oluşturan dua, qewl ve beyt’lere de yer verilmektedir. albümde türkiye, ırak, suriye, ermenistan ve almanya ezidilerinin sesleri aktarılmaktadır.

  ezidiler, yaşadığımız coğrafyada, haklarında çok şey yazılmış ama bir o kadar da az bilgiye sahip olunan dini cemaatlerden biridir. nitekim eldeki bilgiler ışığında oluşan ilk izlenimler genellikle negatif çağrışımlar içerir. bu çalışmayla beraber mezopotamya’nın köklü misafirlerinin kendilerini anlatmaları ve seslendirmeleriyle bu toz bulutunun dağıtılması amaçlanmaktadır.

  ayrıca;
  (bkz: yezidi)
 • evvela bu kültürün temsilcilerinin kimliklerinin doğru telaffuzunun bu olduğunu not edeyim.
  yezidiler değil ezidiler. kendileri böyle anılmak istiyorlar. sebepleri malumunuz.

  anadolu ve arap coğrafyasının mağduriyet "hiyerarşisinin" en tepesinde duran topluluktur.

  mağduriyetleri kimlik bağlamında kürtlerin, arapların veya ermenilerinkiyle kıyas kabul etmez.
  herkesin bir müdafisi olur ezidilerin olmaz.
  zira tek tanrılı dinlere göre şeytana, kendilerine göre meleke tavus'a taparlar.

  halbuki özellikle türkiye'deki kalan bir avuç ezidi, şeytan lafını çağrıştıracak harf terkiplerini bile diline dolamaz. ilgili harflerden türetilebilecek şeytana benzer kelimelerin telaffuzundan kaçınacak kadar hassasiyet gösterdikleri belirtilir.

  "şeytana tapınıp tapınmadıklarına" dair sorulan sorulardan çok rahatsız oldukları bilinir ama tepkileri pasif agresif bir eylemden öteye gitmez.

  mavinin uğursuzluk getirdiğine inanırlar.
  din temelli, hiyerarşik ve kısmen ezoterik bir kast yapısına bağlıdırlar.

  uğradıkları sistematik zulmün başlangıcı ikinci abdülhamit dönemi olarak bilinir. ıı. abdülhamit'in islamcılık siyaseti ezidiler üzerinde dolaysız olarak uygulanır. heyet-i tefhimiyye(ikna heyeti denilebilir) adı altında kurulmuş birliklerle islam'a "davet" edilirler. tabii ki tefhim amacına ulaşmaz. ferik paşa namlı ömer vehbi paşa 'nın gaddarlığına maruz kalırlar.

  osmanlı öfkesini alamaz. asimiasyon siyasetini şiddetle işletir. ömer vehbi paşa’nın raporları doğrultusunda ıı.abdülhamit ezidi memleketlerinde cami ve okul kurulmasını emreder. şeyhan ve sincar’da cami ve okulların inşa edilmesini ve başlarına imamların ve hocaların atanmasını ister. akabinde belde-i müfti sıfatıyla, islam’ı tebliğ etmek ve vaazda bulunmak için müftü gönderilir. ayrı ayrı on bir ezidi köyüne müderris ve imam atanır. fırka-i ıslahiye’nin (heyet-i tefhimiyye'nin başarısızlığı üzerine ezidileri baskı altına almak gayesiyle gönderilen bir başka birlik ) saldırıları ertesinde ezidiliğin banisi olarak kabul edilen (ve melek tavus’un, bedeninde yaşadığına inanılan) şeyh adi’nin mezarı medreseye çevrilir.

  özet geçtim elbette.
  sonra ezidiler asimilasyona, zulme dayanamaz. dağlara kaçış dönemi ve sürgün başlar. türk-arap coğrafyasında işkenceye uğrayan kim varsa aralarında ezidiler muhakkak sayılır.
  her ne kadar kürt olarak bilinseler de ermenistan'da yaşayan bir grup ezidi, kürt bağlarını ve orijinlerini kabul etmez. kimisi etnik aidiyetten çok dini kimliklerinin dikkate alınmasını, bu anlamda esasta zerdüştlük üzerinden yapılacak bir tanımın kendilerini ifade edeceğini dile getirir.

  bu coğrafyanın muhtemelen en yalnız insanlarıdır.
  (bu bilgilerin bir kaynağı var elbette de bulamadım. bulunca eklerim)
 • "ezidi isminin emevi hanedanının ikinci halifesi olan ve hiç sevilmeyen yezid ibn muaviye'den geldiğini düşünüyor. ancak araştırmalar gösteriyor ki ismin yezid ile bir ilgisi yok. ezidi isminin iran şehri yezid ile de bir ilgisi yok. ismin kökeni modern farsça'da melek ya da ilah, tanrı anlamına gelen "ized" kelimesinden geliyor. ezidi kelimesi basitçe "tanrıya inananlar" anlamında, ezidiler de kendilerini bu şekilde tanımlıyor.

  ezidilerin inançlarının çoğu hristiyanlıktan gelmektedir. hem incil'i hem kuran'ı kutsarlar, fakat geleneklerinin çoğu yazılı değil sözlüdür. bir ölçüde ketumlukları nedeniyle oldukça karmaşık olan ezidilerin inançlarının karanlık/aydınlık ikilemi hatta güneşe tapma temaları üzerinden zerdüştlükle bağı olduğuna dair yanlış anlamalar vardır. son araştırmalara göre her ne kadar ezidilerin mabetleri güneş figürleri ile donatılmış olsa da ve mezarlarının yönü doğuyu, güneşin doğduğu yeri gösterse de, islam ve hristiyanlıkla birçok ortak noktaları vardır.

  çocuklar kutsanmış su ile pir tarafından vaftiz edilirler. evlilik törenlerinde pir bir somun ekmeği kırar ve yarısını geline yarısını ise damada verir. kırmızı bir elbise giyen gelin, hristiyan kiliselerini ziyaret eder. aralık ayında ezidiler, pir ile şarap içmeden önce, üç gün boyunca oruç tutarlar. 15-20 eylül tarihleri arasında, musul'un kuzeyindeki laleş'te bulunan şey adi'nin türbesine hac ziyaretinde bulunurlar, bu esnada ise nehirde abdest alırlar. hayvan kurban ederler ve sünnet uygulaması onlarda da vardır."

  tamamı
 • bir tür satanizm inancına sahip olan kavim.

  "tanrı, ilk insanın karşısında eğilmeyen melek tavus’u cennetinden kovmuş ama daha sonra affetmişti. ve şu anda dünyayı yönetebilecek bir güç verip bu gücü kötülüktenarındırmıştı. çünkü onlara göre tanrı nasıl bir güçtür ki kendi yarattığı bir meleğe söz geçiremesin. bunların hepsi dünyanın varoluşu için yapılan birer sınavdır ve melek tavus bu sınavlar içerisinde en büyük role sahip olan,tanrı’nın ona verdiği görevi yerine getiren en kutsal melektir."

  ek: allahçı müslümanlardan daha insancıl oldukları kesin
 • (bkz: yezidiler)
  (bkz: yezidilik)
 • bu kadar mı insanlığınızı yitirdiniz ,şuan orda bir katliam oluyor ve bunu konuşmamız, gündeme taşımamız,temel ihtiyaçlar için yardım göndermemiz gerekirken yok inancı şuymuş da,şeytana tapıyormuş da,şeytanın oğluymuş da bilmem daha ne yorumlar....

  tamam hem kürt,hem satanist,hem yezidi,hem şeytana tapan olsunlar ama neler yaşadıklarını görmezden gelmeyelim lütfen,kayıplarını,gözyaşlarını,mağduriyetlerini maalesef ötekileştirerek ortadan kaldıramıyoruz.
  keşke öyle olsa değil mi,onlar buna bile razılar,uzun bir süreden beri ötekileştirilmişlerdir zaten ,şu an ise ortadan kaldırılmak istenmektedir
 • ezildiler :(
 • sahipsiz bir halktır.
 • sahipsiz bir halk değildir. evet, kıyıma uğramaktalar, ve de bizim elimizden maalesef bir şey gelmemektedir.

  yalnız, sahipsiz değiller. kürt yönetimine destek veren amerika başta olmak üzere batı dünyası, ışid ezidiler'in sınırına geldiğinde tüm dünya medyasının dikkatini oraya çekti. amerika ışid'e saldırdı. şimdi de avrupa silah yardımında bulunmaktadır.

  ortadoğu'da ışid suriye'ye pompalanırken, nusayrilerin başına bela olurlarken, hristiyanlara tehdit oluştururken kimse bu kadar dikkat çekmedi. eğer yalnız birileri varsa, yalnız olanlar ortadoğu'daki hristiyanlardır.

  saygılarımla.
 • çocuk, kadın, yaşlı, hasta...yirmibirinci yüzyılın ezilen halklarindan biridir.
  haritalar şekillenirken insanlık ölür.