şükela:  tümü | bugün
 • bir behçet aysan şiiri:

  falanga

  çıkarın rüzgarın kelepçesini
  size soracak sonra yıldızlar
  dağlar koşacak denize doğru
  günler ise özgürlüğe doğru
  çıkarın rüzgarın kelepçesini.

  çıkarın sözün ağzından kilidi
  size soracak sonra geleceğimiz
  evlere giden kanlı giysilerle
  baharda açan kardeşim gelincik
  çıkarın sözün ağzından kilidi.
  çıkarın ışıkların peçesini
  hapishanelerin taş avluları
  ve mezarlarda dolaşan analar
  şarkılarımızın ecılı ezgileri
  çıkarın ışıkların peçesini.

  birlikte yürüsün gölgeleri
  birlikte yürüsün ölülerimizin.

  onu tanımıyordum hiç görmemiştim
  sinemanın önünde buluşacaktık
  yakasında bir kırmızı karanfil
  benim elimde ikiye katlanmış
  bir avgi olacak.

  buluşma saati geçti
  kimse gelmedi.

  anlamıştım
  sintağma alanına kaçmaya başladım.

  peşimdeler.

  geceye kadar koştum
  koyu bir karanlığın içinde.

  barba hristos'un anlattıkları
  hep aklımdaydı, eski kapetan.

  bir gün başkaları da bizi anlatacak
  hazır olalım sözlerin
  pas tutmayanı için
  çamura bulanmamış çığlıklara.

  adımız buydu diyelim
  yerimiz buydu, işte tarih

  ölü ellerle değil
  sevgiyle yarattığımız
  işte gökyüzü

  adımız buydubir aşk adı
  rüzgarımız denize doğru

  ak köpüklü denize
  eşitliğin barışın kardeşliğin
  yeleleri terli kanatlı atına.

  ak köpüklü denize.

  poseidon' un altın arabasıyla
  dolaşmaya.
  "günlerce dolaştılar ormanlarda
  ve korularda ve pınar başlarında
  ve bütün ırmakların kıyılarında

  onu aradılar, artemisi.

  sonunda bir denizde yıkanırken
  buldular, artemis başladı kaçmaya
  o kaçtı, onlar kovaladı, o kaçtı

  naksos adasına vardılar.

  orada artemis ansızın yok oldu
  yerini sütbeyaz bir dişi geyik aldı.

  iki kardeş artemisi unutup, geyiği kovalamaya
  başladı bu kez, birbirlerinden ayrıldılar

  ağaçların
  arasındaydılar.

  bir süre sonra otos geyiği gördü
  ephialtes de görmüştü.

  tam ortalarındaydı geyik.

  birden mızraklarını savurdular.

  o anda geyik kayboldu gitti.

  otos'un mızrağı ephialtes'e
  ephialtes'in mızrağı otos'a.

  öldüler.

  poseidon'un oğullarıydılar."
 • eski yunanda yaya askerlerin savaş düzeni.
 • ispanyada faşist partinin resmi adı. tam açılımı ispanyol gelenekçi falangası ve ulusal sendikalist saldırı cuntası.1939 yılından sonra ulusal hareket diye anılmıştır.
 • işçilerin, herkesin ortak malı olan makinelerin, her türlü araç gerecin, hayvanların, yine herkesin ortak malı olan topraklarda toplanıp toprağın kollektif şekilde işlenmesi / fabrikalarda birlikte çalışılması, bu esnada bireylerin ortak sermayeye olan katkısının hesaplanmasını öngören düşünce. bir nevi iş bölüşümünü de gerektiren iş grupları anlamına gelen bu yaklaşım, charles fourier'e göre her işin zevkli, kaliteli olmasını, zorlamaya yer verilmemesini sağlamaktadır. bireylerin kişisel zevk ve yeteneklerine saygı ile yaklaşan bu görüş, sınai, zihinsel-sanatsal çalışmaların insan ihtiyaçlarının hatta tutkularının sağlıklı bir şekilde gelişmesine ve ilerlemesine olanak vermektedir.

  fourier'in onca ütopyası arasında dikkat çekici derecede öne çıkan bu düşüncesi, zorunlu ihtiyaç maddelerinin dağıtımı ve değişimiyle ilgili tartışmaların, özgür komün çerçevesinde ve bireylerin üretim araçları ve üretilenlere bir sahip olarak değil, muhafız olarak yaklaşmasını öngörmesiyle çözüme ulaşacağını öne sürmektedir.
 • polonya da kurulan fasist örgütün adı. ukraynalı göçmenlerin polonya ya girmesini engellemeye çalışıyorlar.