şükela:  tümü | bugün
 • walter benjamin tarafından geliştirilen bir kavramdır. kısaca kendine ve başkalarına yabancılaşmanın tadını çıkarma anlamına gelir.
  "dünya fuarları (büyük alışveriş merkezleri diye okuyalım bunu...a.m.) malın değişim değerini çarpıtır. kullanım değerinin arka plana itildiği bir çerçeve yaratır. insanın zaman geçirmek için içerisine daldığı bir fantazmagori oluşturur. eğlence endüstrisi de insanı malın eriştiği düzeye yükselterek, bu fantazmagoriye girmesini kolaylaştırır. insanoğlu da kendine ve başkalarına yabancılaşmasının tadını çıkarark, kendisini böyle bir dünyanın yönlendirmesine bırakmış olur." diyor usta kalem söz konusu kavramı açıklarken.
  daha farklı bir dille söyleyecek olursak, fantazmagori biteviye tüketmeye eğimli hale getirilmiş insanın allı pullu, çok renkli şahane hayat yanılsamasıdır.

  sivil sozluk alıntısıdır.
 • vikipedi'ye göre fantazmagori veya fantazmagorya, "aldatıcı görüntü" anlamında kullanılan terim. çeşitli anlamlarda kullanımı mevcuttur. bir tiyatroda ya da karanlık bir mekanda, projektör ile yapılan göz yanıltmaya (yanılsama) dayalı görüntü oyunlarını veya rüyalardaki gibi üst üste binmiş tutarsız hayalleri tanımlamak için kullanılır. "ileri hayal gücü gerektiren, ileri tasavvura dayanan" anlamı da vardır.

  walter benjamin tarafından modern insanın içinde bulunduğu ortamı tanımlamak için kullanılmıştır. bu görüşe göre insan, bir fantazmagori içindedir. eğlence endüstrisinin etkisiyle tüketerek "şahane hayat" yaşadığını sanır. kendine ve başkalarına yabancılaşmasının tadını çıkarır.

  [freud'un bilinçdışının "arzulamanın dışında bir şey yapamayacağı" fikri, schopenhauer'in kör ve amaçsız iradesi, kibirden kendini mükemmel sayan ve sınırlılığının körlüğüyle acınası kusurlu bir şey yaratan demiurgos -temelde dünyaya ve ruha ilişkin olumsuz bir altyapının bütün bu kötümser kuşkuları tehditkar bir şekilde yaklaşmıştı. ve gerçekten de bütün fantazmagoriyi sonsuza dek kesecek bir balta darbesiyle pekiştirilen iyi niyetli bir "yapmalısın"ın dışında buna karşı çıkacak hiçbir şey olmayabilirdi.] carl gustav jung - aspects of the masculine

  (bkz: fantazmagorik)
  (bkz: das passagenwerk/@ibisile)
 • walter benjamin tarafından geliştirilen bir kavramdır. yabancılaşmanın hedonist bir eyleme dönüştürülebileceğini içerir. bir nevi https*filminde otlu kafaların sahte cennet kavramı dır.
  herşey bizde zaten mevcut
 • marks'ta mal fetişizmi, mal fetişti olma kavramlarına denk düşer.(bkz: meta fetişizmi)

  w.benjamin'e göre fantazmagori, yani aldatıcı görüntü, artık malın kendisidir; bu mal içersinde değişim değeri ya da değer biçimi kullanım değerini perdeler. bu bakımdan nesneleri mal olma özyapılardan kurtarıp onlara eşya olma hüviyeti kazandırdığı için koleksiyonerleri sever sayar. ayırıca fantazmagori kavramı ona göre kapitalist üretim sürecinin bütünüyle eşanlamlısıdır.