şükela:  tümü | bugün
  • farkeden, farkında olan iyiyi ve kötüyü birbirinden ayırabilen aynı zamanda da temyiz gücüne sahip, aklı başında davranış yeteneğinden yoksun olmayan, sezgin kimse. küçük çocukların işledikleri fiillerin suç olup olmadıklarını daha doğrusu küçük yaştaki faillerin ceza ehliyetinin olup olmadığını belirleyebilmek için kullanılan kriter.
  • işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabilme ve davranışlarını buna göre yönlendirme yeteneğinin gelişme durumu. 13-15 yaş arasındaki çocuklarda aranmakta.
  • 5237 sayılı tck'nın 31/2. maddesinde düzenlenmiştir.
    12 yaşını doldurup da 15 yaşını ikmal etmemiş suça sürüklenen çocuklar bu özelliği haizlerse ceza ehliyetleri vardır. bu hususta devlet hastanelerinin psikiyatri uzmanları ya da adli tıp şube müdürlükleri rapor verebilmektedir. farik ve mümeyyiz olmayanların ceza ehliyetleri yoktur; ancak haklarında mahkemeden güvenlik tedbiri istenmesi zaruridir.
  • (bkz: mümeyyiz)
  • şu 'çocuk rızası' olayı var ya, bu testle belirlenmektedir, çocuğun kişisel düşüncesini sormaz. çocuk normal bir akıl seviyesindeyse, herhangi bir gerilik yoksa farik ve mümeyyizdir. bu farik ve mümeyyiz olayı bizim pedofillerin 'rıza' dediği şeydir maalesef.