şükela:  tümü | bugün
 • 0 - ? -??? -(sefr) =sıfır

  1- ?- ?? - ( yek) = bir

  2 - ? - ?? -(do) = iki

  3- ? - ?? -(se) = üç

  4 - ? - ???? -(çahar-çehar) = dört

  5 - ? - ??? - ( panc-penc) = beş

  6 - ? - ?? - ( şeş) = altı

  7 - ? - ??? - ( haft-heft) =yedi

  8 - ? - ??? - (haşt-heşt) = sekiz

  9 - ? - ?? - ( noh) = dokuz

  10 - ?? - ?? ( da-deh) = on

  11 - ?? - ????? ( yazda-yazdeh) = on bir

  12 - ?? - ?????? ( davazde-devazdeh)= on iki

  13 -?? - ????? ( sizdeh-sizda) = on üç

  14 - ?? - ?????? ( çehardeh-çaharda) = on dört

  15 - ?? - ?????? ( panzda-panuzdeh) on beş

  16 - ?? - ?????? ( şanzda-şanzdeh) = on altı

  17 - ?? - ???? ( hefda-hifdeh) = on yedi

  18 - ?? - ???? ( hecda-hicdeh) = on sekiz

  19 - ?? - ????? ( nuzdeh - nuzde)= on dokuz

  20 - ?? - ???? ( bist) =yirmi

  30 - ?? - ?? ( si) = otuz

  40 - ?? - ??? ( çehel) = kırk

  50 - ?? - ????? (panca- pencah) =elli

  60 - ?? - ??? ( şast-şest) = atmış

  70 - ?? - ????? ( haftad-heftad) = yetmiş

  80 - ??- ????? ( haştad- heştad) = seksen

  90 - ??- ??? (navad -neved) = doksan

  100 - ???- ?? (sad- sed) = yüz

  200 - ??? - ????? ( devist -divist)= ükü yüz

  300 - ??? - ???? ( sised)= üç yüz

  900 -??? - ?? ?? ( noh sed) = dokuz yüz

  1.000 - ???? - ???? ( hezar) = bin

  1.000.000 - ??????? - ?????? ( melyun) =milyon

  gaynah

  kişisel not: soru işaretleri olan yerlerde arap harfleri vardır.

  kişisel kişisel not: üşendim soru işaretlerini silmeğe.